Želimo li znati što je Bog, dovoljno nam je zaviriti u vlastito srce. U njemu se odražava nešto bogoliko – jer sve što je najbolje u životima junaka koje pamtimo i u mirnim nenapisanim životima nevinih žena; sve što je najbolje u odanosti ljudskih srdaca i u neumornoj dražesti majčinske ljubavi; sve što je uzvišeno u požrtvovnoj brizi oca i odanosti nesebičnoga prijatelja, sve je to tek nejasan odraz, daleka jeka, blijedi nagovještaj onoga što je u Bogu savršeno. Obasjava nas i grije tek dvomilijarditi dio Sunčeva svjetla i topline, pa je isto tako moguće da primamo čak i manji dio ljubavi, života i istine, koji su u Bogu.

Nemojte misliti da je ijedno srce sposobno govoriti tako zanesenim jezikom, a da nema još dubljega srca, još veće ljubavi, još uzvišenije privrženosti. Ako ti se vlastita majka čini utjelovljenjem svake ljubavi u životu, zar misliš da nas Bog, koji je stvorio majke, ljubi manje? Ako ti se vlastiti otac čini ostvarenjem svega onoga što dragost može značiti u životu, misliš li da je Bog, koji je stvorio očeve, manje obazriv od njih? Ako tvoje srce i duh uživaju u veličini planeta i prirodi sfera, ne misliš li da bi ono trebalo protrnuti kada upozna Onoga pred kojim su svi narodi svijeta kao zrna žita na vagi? Ako postoje trenutci kada nas životna radost gotovo prenese u neka druga kraljevstva; ako postoje trenutci kada nas otkriće neke ljudske istine uzdigne do visina ekstatične mirnoće; ako postoje trenutci kada ljudsko srce u svojim najplemenitijim dosezima i najčišćim osjećajima ima moć baciti nas u ekstazu, ushititi nas i uzdići nas do nebeskih visina, kako tek veliko mora biti Srce svih srdaca!

Ako je ljudsko srce sposobno uvećati radost življenja, kakvo tek mora biti Božje srce! Ako je Iskra tako blistava, oh, kakav tek mora biti Plamen!

Gornji tekst izvadak je iz knjige Fultona J. Sheena “Božanska romansa”. Dopuštenje izdavača za prenošenje teksta iz knjige je ekskluzivno i vrijedi isključivo za portal bitno.net. Više o knjizi doznajte na ovom linku.