“Ako Bog na vas pušta duševne muke ili sumnje, nestalnosti, zabrinutosti, onda je to za vaš put. Da mu u svemu služite i stječete zasluge za nebo. Pušta li da vas muči i duhovna vrtoglavica i da ste kao slijepac na vašem duhovnom putu, onda znajte da je On preuzeo na sebe vaše vodstvo i da s vama ravna i neće dopustiti da stradate, da padnete, da siđete s puta pravde i istine. Ako vi i ne znate, ne vidite kud vaša lađa plovi i kamo će pristati, znajte i čvrsto vjerujte, da se On nalazi u lađici, upravlja njome i sigurno je vodi u svoju luku.”

sluga Božji fra Ante Antić