Jedan prijatelj, austrijski svećenik, nedavno je objavio uspomene na svoju majku koja je u teško vrijeme, u uvjetima koje danas jedva možemo i zamisliti, donijela na svijet jedanaestero djece, od kojih je osmero spontano krenulo putem svećeništva i redovništva. U toj je knjizi potresna pripovijest o majčinoj oporuci. Posljednjega dana svojega života ujutro je bila, kao i uvijek, na euharistijskome slavlju i primila Tijelo Kristovo. Zatim je obavljala svoj svakodnevni posao. Uvečer je, po običaju, zajedno s mužem zazvala blagoslov na slike djece i posla u kuhinju spremiti sebi šalicu kave. Malo kasnije našli su je bez svijesti, ležala je na podu, a tri je sata kasnije umrla. Ali dirljivo je da je na stolu bila razglednica koju joj je malo prije poslao jedan od njezinih sinova. U jednome praznom kutu, drhtavim, ali još dobro čitljivim slovima, napisala je: „Čini sa mnom što hoćeš, samo mi daj da te ljubim do kraja.”

Očito je osjećala da se približava razarajuća snaga smrti, nepredvidljiva tjelesna slabost, pa je iskoristila taj posljednji trenutak koji joj je preostao da svojima uputi još jednu riječ, da još jednom izrazi samu sebe. Na pragu smrti, u času krajnjega straha u kojemu se nalazila pred onime što je nedokučivo, označila je ovaj trenutak u potpunoj slobodi riječima: „Čini sa mnom što hoćeš, samo mi dopusti da te ljubim do kraja.” Pa kada se baš ništa ne bi znalo o životu ove žene, u ovome bi se bez sumnje moglo prepoznati kojim je putem išla da bi na kraju pokazala, u svoj jednostavnosti koja joj je bila vlastita, takvu veličinu, takvu zrelost i slobodu. I ne treba tumačiti kako je iz jednoga takvog života nužno morala ižaravati neka vrsta zračenja dobra što još nosi i potiče čitavu generaciju, koja opet sa svoje strane zrači dobrotom. I još ovo, pa i kada se ne bi znalo, moglo bi se naslutiti, moglo bi se pretpostaviti da je takva sloboda u njoj rasla gledajući lik Isusa Krista i živeći u Isusu Kristu. Zapravo, upravo je to bio njezin put. Živjela je s liturgijom i polazeći od nje tražila Krista. A budući da takva sloboda dolazi od Krista, ona stoga ponovo upućuje na njega, pokazuje ga i pomaže nam da ga bolje vidimo, da ga više razumijemo.

Gornji tekst je izvadak iz knjige “Ljubav koja spašava”. Dopuštenje izdavača za prenošenje teksta iz knjige je ekskluzivno i vrijedi isključivo za portal bitno.net. Više o knjizi možete saznati na linku ovdje.