Pogledao je u mene i onda me upitao: “Zašto to činite? Svi su me odbacili, zašto to radite? Zašto ste mi prišli?”

“Volim te”, rekla sam. “Volim te, ti si Isus u bolno prerušenu liku. Isus dijeli Svoju muku s tobom.”

A onda je pogledao prema gore i rekao: “Ali i vi, vi, čineći to što činite, i vi, dijelite [Isusovu muku].”

Rekla sam: “Ne, ja dijelim radost ljubavi s tobom ljubeći Isusa u tebi.”

I taj hindu gospodin, tako pun patnje, što je rekao? “Slava Isusu Kristu.”

Nije se žalio zbog onih velikih crva koji su izjedali njegovo tijelo, nije bilo ni plača ni vike, shvatio je da je on netko, da je voljen.

Ovo je glad za ljubavlju ili glad za svetosti ili glad za suosjećanjem, koju god riječ želite upotrijebiti jer sve isto znače, glad za svetošću. A ti ljudi, naši ljudi, razumiju i mi pokušavamo dobro iskoristiti njihove patnje. Pitamo ih i učimo ih da prikažu sve za mir u svijetu. I mogu vam reći, opet ponavljam, da smo mi primili puno više od njih jer su nam dali priliku da budemo dvadeset četiri sata s Isusom, jer što god činimo za njih, za malene, mi to činimo za Isusa.

On je tako rekao, tako mora biti.

Gornji tekst je izvadak iz knjige “Gdje je ljubav, ondje je i Bog”. Dopuštenje izdavača za prenošenje teksta iz knjige je ekskluzivno i vrijedi isključivo za portal www.bitno.net.