Bila jedna lijepa ura postavljena visoko na ormaru. Svoj je posao obavljala točno i s oduševljenjem.

Kao svaka druga dobra ura imala je srce koje je otkucavalo “tik-tak” dvaput u sekundi. Činila je to neprestano od izlaska iz jedne od najboljih tvornica satova u svijetu. No, jednoga dana u sjajne kotačiće njezine nutrine umiješalo se majušno zrno prašine i sve je poremetilo.

“Dva udarca u sekundi znači sto dvadeset u minuti, sedam tisuća i dvjesto u satu, sto sedamdeset dvije tisuće i osamsto u danu, milijun dvjesto devet tisuća i šesto u tjednu, šezdeset dva milijuna osamsto devedeset devet tisuća i osamsto otkucaja u godini…” Precizni kotačići u uri bolno su uzdahnuli.

“Šezdeset dva milijuna osamsto devedeset devet tisuća i osamsto otkucaja u godini! To je nemoguće, ja to neću izdržati!”

Sumnja u sebe pretvorila se u paniku, a zatim u depresiju.

I tako je jednoga dana ura ugovorila susret s najboljim psihijatrom za satove

“U čemu je vaš problem?” upitao je ljubazno doktor.

“Ah, doktore”, potužila se ura, “meni su dali strahovitu zadaću, posao koji nadilazi moje snage. Moram udariti dva otkucaja a sekundi, sto dvadeset u minuti, sedam tisuća i dvjesto u satu, sto sedamdeset i dvije tisuće i osamsto u danu, milijun dvjesto devet tisuća i šesto na tjedan, šezdeset dva milijuna osamsto devedeset devet tisuća i osamsto u godini. Ja to nisam u stanju.”

“Trenutak samo!” prekide je psihijatar. “Koliko otkucaja treba učiniti svaki put?”

“Jedan udarac jednom, onda još jedan i tako jedan po jedan.”

“Preporučujem ti sljedeće: Pođi kući, budi mirna i misli na jedan otkucaj. Otkucavaj jedan po jedan i uživaj u tome. Jedan otkucaj, ne misli na druge! Misliš li da će ići?”

“Misliti na jedan tik, na onaj koji treba otkucati, to će ići!” odgovori ura.

Vratila se kući i više nije bila zabrinuta.

“Nemojte dakle zabrinuto govoriti: Što ćemo jesti?‘ ili ‘Što ćemo piti?’ ili ‘U što ćemo se obući?’.” (Mt 6,31)

Gornji tekst je izvadak iz knjige “365 malih priča za dušu 2”. Dopuštenje izdavača za prenošenje teksta iz knjige je ekskluzivno i vrijedi isključivo za portal bitno.net.