“Devetnicu ocu” reba moliti cijelu, tijekom devet uzastopnih dana, kako bi se zahvalilo Bogu za njegove darove, poklonilo njegovoj ljubavi, dalo zadovoljštinu za svoje i tuđe grijehe ili izmolilo neku milost. No da bi zahvaljivanje, zadovoljština i molitva bili učinkovitiji i iskreniji, najprije se trebamo ispovjediti i onda tijekom devet susljednih dana moliti devetnicu, dakle nastojati svakodnevno sudjelovati na svetoj misi i primati svetu pričest.


Gospodine Bože, vječni Oče, podsjećam te na riječi tvojega božanskog Sina Isusa: Što god zaištete u Oca, dat će vam u moje ime. Dakle, upravo u Isusovo ime, u spomen na Isusovu krv i neizmjerne zasluge, danas ti ponizno i kao siromah pristupam da te zamolim za jednu milost. No prije nego što je zaištem, moram ti se barem na neki način odužiti, moram iskazati poštovanje i zahvalnost tebi, dobri i silni Bože.

Siguran sam da ću takvim postupkom pridonijeti uslišanju moje molitve.

Primi, dakle, milosrdni Bože, moju najiskreniju zahvalnost; u meni plamsa nezadrživ osjećaj zahvalnosti.

Hvala za dar stvaranja, čuvanja i tvoje očinske providnosti koja se svakodnevno pokazuje, a da je ja i ne primjećujem.

Hvala za dar utjelovljenja tvojega Sina Isusa i otkupljenja, koje je za spasenje svijeta velikodušno izvršio smrću na križu.

Hvala za ustanovljene sakramente, vrela svakoga dobra, posebno za sakrament euharistije i misne žrtve po kojoj se na nekrvan način vječno obnavlja krvna žrtva na križu.

Hvala za ustanovljenje katoličke, apostolske, rimske Crkve, za papu, za katoličke biskupe i svećenike; po njihovoj vlasti i služenju sigurno plovim nepouzdanim morem ovoga života.

Hvala za duh vjere, nade i ljubavi, kojim si prožeo moj um i moje srce.

Hvala za nauk evanđelja i njegove izreke: nastojim da ono bude moje blago kako bih živio prema poukama i primjeru Isusa Krista; posebno hvala za nauk osam blaženstava koja su mi utjeha u životnim teškoćama, poglavito ono u kojemu je rečeno: “Blago ožalošćenima: oni će se utješiti!” Sada, pošto sam izvršio svoju obvezu da zahvalim tebi, Bože Oče, velikodušni tvorče svakoga dobra, u ime i po zaslugama Isusa Krista usuđujem se moliti milost koju očekujem od tvojega smilovanja.

(Zaiskati željenu milost.)

Slava Ocu…

Vječni Bože Oče, zahvaljujem ti za sve darove koje si udijelio Crkvi, svim narodima, svim dušama i posebno meni; u ime Isusa Krista, daruj mi i druge milosti.

Hvala ti, Gospodine, Bože Oče, za duh poniznosti i ljubavi, pobožnosti i revnosti, strpljivosti i velikodušnosti u praštanju uvrjeda te za svako dobro čuvstvo koje nam nadahnjuju slušanje tvoje Riječi, poticaji ispovjednika, razmatranja i duhovna štiva; hvala i za brojna druga nadahnuća koja su mi dana.

Hvala što si me izbavio iz tolikih duhovnih i materijalnih pogibelji i tolikih grješnih prigoda. Hvala za zvanje na koje si me pozvao i udijeljena mi sredstva milosti da ga mogu obavljati. Hvala za obećani mi raj i mjesto koje si mi u njemu pripravio; tamo želim doći po zaslugama Isusa Krista i po svojoj suradnji, uvijek i posvuda izbjegavajući grijeh; hvala i što si me toliko puta izbavio iz pakla gdje sam svojim prošlim grijesima zaslužio boraviti da me tvoj Sin nije otkupio. Hvala što si mi za nebesku majku dao dragu majku tvojega Sina, prema meni uvijek samilosnu i ljubaznu Djevicu Mariju, i što si je uresio tolikim povlasticama, osobito povlasticom bezgrješnoga začeća, njezina tjelesnoga uznesenja u nebo te što si je izabrao za “posrednicu svih milosti”.

Hvala što si mi svetoga Josipa dao za zaštitnika sretne smrti te tolike svece kao zaštitnike i uzore svetosti, što si mi dao anđela čuvara koji me neprestance potiče na dobro kako bi me zadržao na pravomu putu.

Hvala za sve divne i korisne pobožnosti koje mi Crkva stavlja na raspolaganje kako bi potpomogla moje posvećenje, posebno pobožnost Srcu Isusovu, euharistijskomu Srcu, Isusovoj muci, Bezgrješnoj Djevici, koju
častimo s tisuću naziva, pobožnost svetomu Josipu i tolikim drugim svecima i anđelima. Hvala za dobre primjere bližnjih te što si mi dao da shvatim kako su, po evanđeoskim riječima, Isusov brat, sestra i majka oni koji uvijek i posvuda vrše Božju volju.

Hvala za poticaj da mi duh zahvaljivanja bude stožer i usmjerenje duhovnoga života. Hvala za dobro koje ti se svidjelo ostvariti po meni; priznajem da se čudim i neugodno mi je što si se ti, Gospodine, poslužio sa mnom, bijednim stvorenjem.

Nadalje, hvala već sada za čistilišne muke koje ćeš se udostojati meni skratiti po zaslugama Isusa Krista, Gospe, svetaca i po molitvama dobrih duša koje će se za me zauzimati.

I sada, pošto sam još jednom izvršio svoju obvezu da zahvalim tebi, Bože Oče, velikodušni tvorče svakoga dobra, u ime i po zaslugama Isusa Krista usuđujem se moliti milost koju očekujem od tvojega smilovanja.

(Zaiskati željenu milost.)

Slava Ocu…

Vječni Bože Oče, zahvaljujem ti za sve darove koje si udijelio Crkvi, svim narodima, svim dušama i posebno meni; u ime Isusa Krista, daruj mi i druge milosti.

Hvala, Gospodine, Bože Oče, i za boli, za teškoće, za poniženja, za bolesti, žalosno naslijeđe grijeha, kojima si dopustio da me snađu i iskušaju jer oni su me privoljeli na žrtvu toliko potrebnu da bih slijedio tvojega Sina koji reče: I tko ne nosi svoga križa i ne ide za mnom, ne može biti moj učenik! (Lk 14,27). Hvala za nebeski svod koji, neizmjeran i blistav od zvijezda, u rječitoj tišini “tvoju slavu kazuje”; za Sunce, naš izvor svjetlosti i topline; za vodu koja nam utažuje žeđ; za cvijeće koje ukrašava zemlju.

Hvala za društveni položaj koji si mi dodijelio i što nikada nisam oskudijevao u onomu što je nužno za život, ni s obzirom na poštivanje ni s obzirom na kruh svagdanji te što si mi dao materijalne blagodati i pogodnosti koje mnogi drugi nemaju.

Hvala za milosti koje sam primio i za one još brojnije koje će mi tek u nebu biti znane.

Hvala za sva dobročinstva naravnoga i nadnaravnoga reda koje si udijelio i još udjeljuješ mojim rođacima, prijateljima, dobročiniteljima i svim ljudima na ovoj zemlji, dobrima i zlima, onima koji ih zavrjeđuju i onima koji ih ne zaslužuju, Katoličkoj Crkvi i svim njezinim članovima, mojoj domovini i cijeloj zemlji.

Za sve milosti za koje znam i za koje ne znam želim ti zahvaliti ne samo općenito, nego i konkretno, svaki put kada izgovorim neku molitvicu. I sada, pošto sam još jednom izvršio svoju obvezu da zahvalim tebi, Bože Oče, velikodušni tvorče svakoga dobra, u ime i po zaslugama Isusa Krista, usuđujem se moliti milost koju očekujem od tvojega smilovanja.

(Zaiskati željenu milost.)

Slava Ocu…

Vječni Bože Oče, zahvaljujem ti za sve darove koje si udijelio Crkvi, svim narodima, svim dušama i posebno meni; u ime Isusa Krista, daruj mi i druge milosti.

Devetnica je preuzeta iz knjige “Velika knjiga devetnica”, o kojoj više možete saznati na linku ovdje.