Razmišljajmo o Spasiteljevu dolasku u naš život. U misnim slavljima kroz došašće čitamo proroka Izaiju. On je toliko toga navijestio o Spasitelju koji će doći, da ga neki nazivaju evanđelistom Staroga zavjeta.

S Mesijom dolazi kraljevstvo Božje, da se ostvari savršeno pomirenje čovjeka grešnika s Bogom milosrđa, da se dogodi savršen mir medu ljudima, da se Božjim spasenjem ostvari Božji svijet pravednosti, radosti i mira.

Bog dolazi k ljudima da se dogodi temeljita promjena svijeta i povijesti, ali ta se promjena mora dogoditi u čovjekovu srcu, u njegovu nutarnjem biću; u svijetu čovjekova duha mora se oproštenjem dogoditi sloboda od grijeha i svake zloće, da se u čovjekovu duhu uprisutni Božje kraljevstvo. Samo tom promjenom srca mijenja se svijet i povijest; iz tame se izlazi u svjetlost.

Veoma su snažne slike kojima se služi prorok. Evo kako on naviješta mir i pomirenje u Božjem kraljevstvu.

»Vuk će prebivati s janjetom, ris ležati s kozlićem, tele i lavić zajedno će pasti.« (Iz 11, 6) Znamo da vuk ne može prebivati s janjetom, a da ga ne zakolje; nemoguće je da ris ne bi zadavio kozlića! Kako bi lav pasao travu kao tele, kad može utažiti svoj glad teletom? Da se savršeni mir dogodi između vuka i janjeta, između risa i kozlića, između lava i teleta, mora se dogoditi duboka promjena u vuku, risu i lavu. Oni moraju postati posve drugačiji, moraju se osloboditi svoje krvoločnosti.

Nije moguće uspostaviti kraljevstvo mira i pravednosti medu ljudima ako čovjek ostaje drugom čovjeku vuk, ris, lav. Zlo u ljudima ugrožava ljude, progoni nedužne, tlači slabe. Janje ne ugrožava vuka, ni kozlić risa, ni tele lava. Kad se u čovjeku dogodi oslobođenje od zla, kad se on otvori spasenju, onda više ne ugrožava nikoga. Naprotiv, raspoložen je da čini samo dobro, da drugome bude pomoćnik i zaštitnik. To je nov odnos čovjeka prema čovjeku utemeljen na novom odnosu čovjeka prema Bogu kao svome Ocu milosrđa i ljubavi. Zato nas je Isus učio moliti Oče naš!

Iz pretpostavke da se ljudi tako promijene, da postanu novi i drugačiji, da budu graditelji Božjega kraljevstva, slijedi opet prorokov navještaj mira. Izaija piše: »Oni će mačeve prekovati u plugove, a koplja u srpove.« (Iz 2, 4)

[facebook]Ako si za Božić s Isusom klikni like [/facebook]

Ako se ljudi u sebi razoružaju od svake nepravde, pohlepe, gramzljivosti, poštujući drugoga i tuđe, nema razloga da kuju oružja. Ako takav životni stav zavlada u srcima ljudi i naroda, onda će svako naoružanje biti suvišno. Zato kaže prorok: »Ako ljudi prihvate Spasitelja i žive njegov program života, dogodit će se opće razoružanje, prekovat će koplja u plugove, ili atomske bombe u centrale!«

Samo pod tim uvjetom dogodilo bi se ono što prorok govori: »Neće više narod dizati mača protiv naroda nit se više učit ratovanju«. Zato on poziva: »Hajde, dome Jakovljev, u Gospodnjoj hodimo sjetlosti!« (Iz 2, 4-5)

Sigurno je da bi svijet sasvim drugačije izgledao kad bi svi ljudi prihvatili Isusa Krista u svoj život. Svi koji ga prihvate mijenjaju se i postaju novi ljudi, sinovi svjetlosti jer hodaju, žive u Gospodnjoj svjetlosti! Kad se kraljevstvo Božje uprisutni u osobi, ona postaje svjetlost i kvasac promjene društva i povijesti. Savršeno kraljevstvo Božje bit će u punini ostvareno u nebeskom životu, u vječnosti, a u vremenu se događa tek djelomično i nesavršeno, jer u ljudima postoji stalan otpor protiv Božje istine i ljubavi. Mnogi radije biraju ropstvo grijeha nego slobodu djece Božje.

Uoči Božića ulice se kite, osvjetljuju. Izlozi se pune i nude mnogo privlačnih stvari koje si neki mogu priuštiti, a mnogi samo gledati. Kupoprodajna nervoza tada zahvaća ljude!

Međutim, uza sve te vanjske manifestacije i reklame, unatoč punih stolova i punih džepova -tako slavljen Božić može biti bez Isusa! Božić pak bez Isusa ostaje prazan u srcu i u savjesti. Takav Božić je hladan i bez radosti!

Hoćemo li slaviti Božić s Isusom? Mi vjernici znamo da se Božić s Isusom slavi radosno samo s čistom dušom, sa smirenom savješću. Zato dobra ispovijed, pomirenje s Bogom i s ljudima, pričest primljena u milosti Božjoj – ostvaruju prave uvjete radosnog i sretnog Božića.

Djevičanska Majka Marija nudi nam Isusa -želi nam darovati Boga koji je za nas čovjekom postao, želi da prihvatimo Spasitelja poniznom dušom i skrušenim srcem.

Prihvatimo Božji dar da živimo u Božjoj svjetlosti! Ne čekajmo da se drugi obrate jer je svaki od nas pozvan da se osobno obrati! Apostol Pavao nas poziva: »Odložimo, dakle, djela tame i zaodjenimo se oružjem svjetlosti!« (Rim 13, 12)

kardinal Franjo Kuharić