Adam

Kad je Isus nastupio, bilo mu je oko trideset godina. Bijaše – kako se smatralo – sin Josipov, Elijev, Matatov, Levijev, Malkijev, Janajev, Josipov. Matatijin, Amosov, Naumov, Heslijev, Nagajev, Mahatov, Matatijin, Šimijev, Josehov, Jodin, Johananov, Resin, Zerubabelov, Šealtielov,Nerijev, Malkijev, Adijev, Kosamov, Elmadamov, Erov, Jošuin, Eliezerov, Jorimov, Matatov, Levijev, Šimunov, Judin, Josipov, Jonamov, Elijakimov, Melejin, Menin, Matatin, Natanov, Davidov, Jišajev, Obedov, Boazov, Salin, Nahšonov, Aminadabov, Adminov, Arnijev, Hesronov, Peresov, Judin, Jakovljev, Izakov, Abrahamov, Terahov, Nahorov, Serugov, Reuov, Pelegov, Eberov, Šelahov, Kenanov, Arpakšadov, Šemov, Noin, Lamekov, Metušalahov, Henokov, Jeredov, Mahalalelov, Kenanov, Enošev, Šetov, Adamov, Božji.

Lk 3,23-38

Bogu sličan

Bog, stvoritelj svega, samo je jedno svoje stvorenje stvorio na svoju sliku. Čovjek je sličan Bogu po sposobnostima koje mu je Bog dao, a koje ga razlikuju od svega na zemlji. To je ponajprije besmrtnost, zatim sloboda, razum, kreativnost i sposobnost ljubljenja.

Čovjek je najsličniji Bogu onda kad je prirodan i kada živi u skladu s vlastitom naravi. Grijeh je u svojoj biti odreknuće od vlastite naravi i odreknuće od dobra.

Vjera ti je bitna? Pridruži nam se:

Dakako da se sličnost čovjeka s Bogom odnosi i na muškarca i na ženu jer su njih dvoje jedno tijelo te slika Božja. Kršćanstvu je strana i neprihvatljiva bilo koja diskriminacija pa tako i ona na temelju spolne pripadnosti.

Upravitelj svijeta

Bog je čovjeku povjerio sve stvoreno. No, mi ljudi nismo gospodari svijeta u kojemu se nalazimo, nego smo njegovi upravitelji. U Božje smo ime pozvani čuvati i usavršavati ovaj svijet. Bog svijet nije darovao čovjeku, nego nam ga je povjerio. Stoga ćemo polagati račun i o svom upravljanju ovim svijetom.

Prijatelj Božji

Ipak, najvažnija Adamova karakteristika, koja se po njemu prosljeđuje na sve ljude, je činjenica da je Bog stvorio čovjeka kao prijatelja.

Slika zajedničke šetnje Boga, Adama i Eve po Rajskom vrtu zapravo pokazuje bliskost koju je Bog namijenio čovjeku. Bliskost, prijateljstvo i povjerenje koje mu je darovao.

Grijeh je, nažalost, učinio da je čovjek raskinuo prijateljstvo s Bogom. I zato vrijedi ponovno posvijestiti činjenicu da je Krist došao na svijet da nas oslobodi od posljedica grijeha i da ponovno uspostavi grijehom narušeno prijateljstvo između Boga i čovjeka.

Nikola Kuzmičić

Foto: Shutterstock.com