1.Svečana je liturgija projekcija neba na zemlju

Kao što je Jaganjac središte neba, tako se liturgija kreće oko presvete Hostije

Liturgija je potrebna. Sama je ljudska narav zahtijeva. Vjera i ljudi koji tvrde da se može Bogu odavati čast bez ustaljenih obreda, ne poznaju nepromjenljivu bit ljudske naravi… Svečana je liturgija u neku ruku projekcija neba na zemlju. Središte je neba, ako nam je dopušteno izraziti se na ljudski način, sam Trojedini Bog, a anđeli i sveci oko ovoga obavljaju liturgijske čine. Kada si, naime, u mašti zamišljamo nebo, to se obično služimo slikama iz Otkrivenja sv. Ivana Apostola, a ovaj nam ga je prikazao kao najuzvišeniji hram, u kojem se obavljaju neusporedivo lijepe liturgijske funkcije. Kao što je prema sv. Ivanu Jaganjac središte neba, tako se isto sv. Liturgija kreće oko presvete Hostije – oko samoga Isusa Krista.

2. Liturgija dovodi do spoznanja vjere

Život s liturgijom bitan je život

Ako je, dakle, u sv. misi prisutan sam Tvorac svjetova, nestvoreni Bog, to je razumljivo da je prisustvovanje misi vrlo važan čin, da je napokon život s liturgijom, koja nam donosi razne faze iz života Bogo-Čovjeka, bitni život, a da je sav naš ostali rad, usporedimo li ga s tim proživljavanjem Isusova života prema liturgiji, neznatan, nebitan. Liturgija ima posebnu moć da djeluje na ljude i da ih dovodi k spoznanju vjere.

3. Savjeti za plodan duhovni život po liturgiji

Duhovno štivo – razmatranje iz misala – sv.Pričest kod mise

Najbolje se razmatra na temelju svete Liturgije. Sve upute mogu se svesti na tri savjeta: 1.Čitaj dnevno duhovno štivo. 2. Razmatraj dnevno na temelju misala. 3. Ne prisustvuj misi, a da se tom prilikom i ne pričestiš.

4. Liturgija povezuje narode

Poganstvo podređuje vjeru narodu

No liturgija ne povezuje samo pojedince jednoga naroda u jednu jedinstvenu cjelinu, već ona uspostavlja niti između svih naroda i čini ih braćom i djecom jednoga Oca na nebu. Narodi, koji prekidaju liturgijsko jedinstvo, zapadaju u poganstvo koje vjeru podređuje narodu, a narod dovodi u opreku s cijelom ljudskom zajednicom.

5. Liturgija – jedno od najmoćnijih sredstava sveopćeg mira

Crkva ne poznaje razlike između ljudi

Umjetnost nije puka igra. Ona je potrebna ljudskome rodu. Isto se može reći i za liturgiju. Zamislite da dnevno tolike stotine i tisuće svećenika čitaju svetu misu i brevijar, i to skoro doslovno iste dijelove i riječi, pa ćete razumjeti da je sv. liturgija jedno od najmoćnijih sredstava sveopćeg mira. Dok milijuni novina šire narodnu mržnju i laž, Crkva mirno vrši kroz vjekove svoju miroljubivu misiju i daje u ruke svojim službenicima mnoge stotine tisuća brevijara i milijune misala, koji govore o ljubavi k Bogu i bližnjemu… Dok danas ljudi naviještaju borbu klasa i dok demagozi govore o jednakosti, to Crkva svojom liturgijom posve naravno propovijeda da ne poznaje razlike između bogataša i siromaha, učenjaka i priprostih ljudi.

Bl. Ivan Merz