Vatikan

Vatikan je prvi put u povijesti objavio financijsko izvješće svoje banke. Prema tom izvješću Vatikanska banka je prošle godine zaradila 86,6 milijuna eura (oko 658 milijuna kuna). Više od 50 milijuna eura od te dobiti proslijeđeno je Papi za njegovo humanitarno djelovanje.

Kako piše Corriere della Sera, Vatikanska banka je najavila zatvaranje 900 računa svojih klijenataMeđu njima su i veleposlanstva Sirije, Irana, Iraka i Indonezije. Naime na ta četiri računa zabilježene su neobično velike transakcije čak do 500.000 eura.

Vatikansku banku osnovao je papa Pio XII. 1942. godine. Zapošljava 114 ljudi, upravlja vatikanskim mirovinskim sustavom i nadgleda imovinu klijenata vrijednu 6,3 milijarde eura. Baza klijenata smanjena je s 21 tisuće u 2011. na 18,900 ove godine zahvaljujući zatvaranju neaktivnih računa. Klijenti su joj vjerski redovi, vatikanski uredi, nuncijature i zaposlenici, kardinali, biskupi, svećenici i strana veleposlanstva akreditirana pri Svetoj Stolici.

Bitno.net