„Crkva u službi starije bolesne osobe: skrb o osobama s neurodegenerativnim bolestima“ – tema je 28. međunarodne konferencije Papinskoga vijeća za zdravstvene djelatnike, koji je započeo 21. studenog. Vrhunac će tog događaja biti audijencija u koju će papa Franjo primiti sudionike skupa, u subotu, u dvorani Pavao VI. Skup, na kojemu sudjeluje 700 osoba iz 57 zemalja, među kojima liječnici, istraživači, dragovoljci, te predstavnici Crkve, predstavljen je 19. studenog u Tiskovnom uredu Svete Stolice. Iz Hrvatske je na skup došao zagrebački pomoćni biskup msgr. Valentin Pozaić.

Od Alzheimera u cijelom svijetu boluje 35 milijuna ljudi, a svake se godine bilježi gotovo 8 milijuna novih oboljelih. Predsjednik Papinskoga vijeća za dušobrižništvo zdravstva, nadbiskup Zygmunt Zimowski, počeo je svoje izlaganje ističući upravo raširenost te strašne bolesti, najraširenije među oblicima staračke demencije. Odmah je potom napomenuo, kako je više puta istaknuo papa Franjo, da valja raditi u svrhu ostvarivanja društva koje uključuje sve ljude, i u kojemu se i najslabiji poštuju i vrjednuju.

Valja se uvijek zauzimati za život, te djelovati tako da onaj kojega se ne smatra gospodarski ‘produktivnim’, ‘korisnim’, ne bi bio stavljen na rub, ili čak ubijen, kako pokazuje veliki broj pobačaja, i primjetno širenje eutanazije – istaknuo je nadbiskup. Osvrnuvši se potom na dušobrižništvo na tom području, nadbiskup je Zimowski napomenuo da evangelizirati starost znači otkriti njezine unutarnje i izvorne mogućnosti i vrijednosti.

Kroz solidarnost se među mladim i starijim osobama shvaća da je Crkva uistinu obitelj svih naraštaja, u kojoj se svatko ima osjećati kao kod kuće, i u kojoj ne vlada logika koristi i posjedovanja, nego logika besplatnosti i ljubavi – napomenuo je nadbiskup te istaknuo da kada život postane slab, u starosti, on nikada ne gubi svoju vrijednost i svoje dostojanstvo. Stoga prije svega valja i dalje uključivati starije osobe u život i poslanje Crkve – napomenuo je nadbiskup Zimowski te dodao – Ljubav i razumijevanje za starije osobe imamo promicati od same obiteljske jezgre, te odlučno odbijati svaki oblik eutanazije starijih osoba.

Na predstavljanju skupa govorila je i dr. Gabriella Salvini Porro, predsjednica Talijanskoga saveza za Alzheimerovu bolest, koja je upozorila da institucije, oboljelima od te bolesti, ni danas ne posvećuju odgovarajuću pozornost. Nažalost, za mnoge oni nisu važni jer ne donose gospodarski prihod, a ne donose ni glasove. Ali, to su bolesni ljudi, osobe s dostojanstvom, s određenom prošlošću – istaknula je dr. Salvini Porro.

Važnu je ulogu obitelji u skrbi o oboljelima od Alzheimera istaknuo dr. Gabriele Carbone, jedan od najvećih stručnjaka za tu bolest u Italiji, te napomenuvši da se tu bolest može nazvati ‘obiteljskom bolešću’, istaknuo da je obitelj u svakom slučaju savršeno mjesto za brigu o takvim bolesnicima. Stoga je vrlo važno da se obiteljima s oboljelima od Alzheimera pruži konkretna pomoć kako se ne bi osjetile odvojene od drugih i prepuštene same sebi – istaknuo je dr. Carbone.

Radio Vatikan