Foto: Shutterstock.com

Na konferenciji za tisak govorili su generalni tajnik Biskupske sinode kardinal Lorenzo Baldisseri, kardinal Peter Erdo, nadbiskup Ostrogon-Budimpešte (Mađarska), glavni relator III. izvanredne sinode Biskupske sinode; kardinal Andre Vingt-Trois, pariški nadbiskup, predsjednik delegat; mons. Bruno Forte, nadbiskup Chieti-Vasta (Italija), posebni tajnik te bračni drugovi prof. Francesco Miano i prof. Pina De Simone, koji su iznijeli svoje osobno svjedočanstvo iz obiteljskog života.

Instrumentum laboris plod je istraživanja provedenog na temelju pripremnoga dokumenta a koje je obuhvaćalo 39 pitanja. To je istraživanje naišlo na pozitivan odjek u Božjem narodu i općenito u javnosti, rečeno je na tiskovnoj konferenciji. Instrumentum laboris je dakle rezultat odgovora i opažanja vezanih uz osam skupina pitanja iz upitnika. Dokument pruža jednu viziju obiteljskog života u sadašnjem kontekstu, koji predstavlja početak dubljeg razmišljanja koje će se odvijati u dvije etape predviđene Izvanrednom Biskupskom sinodom 2014. i Redovnom biskupskom sinodom koja je planirana za iduću godinu a koje su usko vezane uz temu obitelji u svjetlu Kristova evanđelja.

Tekst je podijeljen na tri dijela. Prvi dio je posvećen Evanđelju obitelji i govori o Božjem naumu, biblijskom i crkvenom učenju i njegovu prihvaćanju, prirodnom zakonu i čovjekovu pozivu u Kristu. Slabo poznavanje crkvenog učenja, primjećuje se u dokumentu, zahtijeva od pastoralnih djelatnika bolju izobrazbu i nastojanje da pomognu vjernicima, koji žive u različitim kulturnim i društvenim sredinama, razumjeti to učenje. Ljepota obiteljskog života, dok se s jedne strane naslanja na trinitarni život, kao na vlastiti izvor, s druge se odražava u poniznom i radišnom životu Svete Nazaretske obitelji. U različitosti i uzajamnosti gradi se jedan stil zajedničkog života, kako u uzajamnom odnosu bračnih drugova tako i s djecom. Danas je urgentno osluhnuti i znati pravilno odgovoriti na želju za zasnivanjem obitelji koja se budi u mlađim naraštajima. 

U drugom dijelu govori se o pastoralnim izazovima vezanim uz obitelj, kao što su kriza vjere, kritične situacije, vanjski pritisci i druge problematike. U zadaće pastira ubraja se priprava za ženidbu, koja je danas sve nužnija, kako bi zaručnici svoje opredjeljenje doživjeli kao osobni pristanak vjerom uz Gospodina te svoju obitelj gradili na čvrstim temeljima. U nekim obiteljskim situacijama osjeća se utjecaj poteškoća u odnosima među bračnim drugovima i drugih vanjskih uvjetovanosti prouzročenih ekonomskim, društvenim i kulturnim faktorima koji utječu na obitelj (ratovi, siromaštvo, zloupotrebe, nasilja, odvajanja, migracije, poligamija i drugo).

Zatim se govori na osobit način o teškim pastoralnim situacijama, koje se tiču raznih oblika suživota i činjeničnih zajednica, rastavljenih bračnih drugova, rastavljenih i ponovno oženjenih osoba i njihove djece, djevojčica majki, onih koji žive u crkveno neregularnom stanju kao i onih koji traže ženidbu a nisu vjernici ili ne prakticiraju svoju vjeru. Fenomen suživota i činjeničnih zajednica, koji bilježi sve veći rast, uzrokovan je različitim razlozima, među kojima su i oni društvene, ekonomske i kulturne naravi. Crkva osjeća dužnost pratiti te parove u nadi da će time moći poduprijeti jednu odgovornost, poput one ženidbene, koja za njih neće biti prevelika. Kada je riječ o rastavljenim i ponovno oženjenim vjernicima Crkva se osjeća pozvanom naći rješenja koja su spojiva s njezinim učenjem, koja će dovesti do vedrog i pomirenog života. U tome smislu se čini važnim zahtjev za pojednostavljivanjem i ubrzavanjem postupaka za proglašenje ženidbe ništavnom pred crkvenim sudovima. Česta je i situacija da osobe traže ženidbu premda svoju vjeru, iz različitih razloga, ne žive na izričit način. Tome se u pastoralu mora posvetiti veća pozornost, kroz poboljšavanje tečajeva priprave za brak i praćenjem mladih bračnih parova i nakon sklapanja ženidbe. Kada je riječ o istospolnim zajednicama ustanovljeno se kako u vezi s tim postoje različiti pristupi u civilnim zakonodavstvima; ističe se pastoralna briga krajevnih Crkvi za te situacije, uključujući pitanja vezana uz eventualnu djecu koja žive u takvim zajednicama.

U trećem dijelu dokumenta predstavljene su tematike vezane uz otvorenost život, kao što su poznavanje i teškoća u prihvaćanju učiteljstva, pastoralne smjernice, sakramentalna praksa i promicanje mentaliteta otvorenog životu. Ističe se važnost poznavanja enciklike Humanae vitae i učenja o odgovornom očinstvu i majčinstvu, koje služi kao putokaz u izboru najprikladnije metode za reguliranje rađanja. Što se tiče odgojne odgovornosti roditelja na vidjelo izlazi teškoća u prenošenju vjere djeci, koje se konkretizira u kršćanskoj inicijaciji. Radi se o kršćanskom odgoju u teškim obiteljskim situacijama, čiji se odrazi na djecu proširuju također na područje vjere i načine slavljenja sakramenata. 

Teme koje nisu uključene u dokument, rečeno je na predstavljanju, obrađivat će se na Redovnoj biskupskoj sinodi koja će se održati od 4. do 25. listopada 2015. na temu “Isus Krist objavljuje misterij i poziv obitelji”.

IKA/Bitno.net