Borite se protiv svih vrsta zlostavljanja razlučivanjem, djelotvornijim sudskim postupcima i snažnom voljom da se za žrtve ostvari pravda – točno su određene upute koje je papa Franjo danas dao članovima Kongregacije za nauk vjere, dikasterija zaduženoga za rješavanje delicta graviora, odnosno težih kaznenih djela, među kojima dramatične pojave zlostavljanja od strane klera. Primivši u Apostolskoj palači sudionike opće skupštine, Papa je istaknuo tri pojma – dostojanstvo, vjeru i razlučivanje – potrebne kako bi se potpuno izvršio posao promicanja i zaštite cjelovitosti katoličkoga nauka o vjeri i moralu. Riječ je o – kako je rekao – plodnoj cjelovitosti.

Borba protiv zlostavljanja

Razlučivanje – prema Papinim riječima – nalazi područje nužne primjene u borbi protiv zlostavljanja svih vrsta. Crkva se, uz Božju pomoć, odlučno zauzima u ostvarivanju pravde za žrtve zlostavljanja koja su počinili njezini članovi, primjenjujući uz posebnu pozornost i strogost predviđeno kanonsko zakonodavstvo. Papa je pritom podsjetio na nedavno upotpunjavanje Normi o zločinima koje sudi Kongregacija za nauk vjere, rezultat želje da se sudski postupak učini djelotvornijim. Međutim, on sâm nije dovoljan za zaustavljanje te pojave – dodao je – ali je nužan korak kako bi se uspostavila pravda, suzbio skandal, ispravio počinitelj.

Razrješenje ženidbene veze

Isto je razlučivanje potrebno u slučajevima pretpostavljenih nadnaravnih pojava, za koje Božji narod treba dobiti sigurne i postojane upute. Ali, razlučivanje je ponajviše potrebno za još jednu zadaću Kongregacije za nauk vjere, kao što je razrješenje ženidbene veze in favorem fidei (u korist vjere). Kada, na temelju petrovske vlasti, Crkva dopusti razrješenje nesakramentalne bračne veze, nije riječ samo o kanonskom završetku braka, koji je u svakom slučaju već stvarno propao, nego se zapravo tim istaknutim pastoralnim činom uvijek želi podupirati katolička vjera – in favorem fidei! – u novoj vezi i obitelji, kojoj će taj novi brak biti jezgra.

Sinodski put s razlučivanjem

Osvrnuvši se na potrebu razlučivanja u sinodskom procesu, Papa je napomenuo kako netko može misliti da sinodski put znači saslušati svakoga, provesti istraživanje i dati rezultate. Ali, ne. Sinodski put bez razlučivanja nije sinodski. U sinodskom je procesu potrebno stalno razlučivati mišljenja, stajališta, razmišljanja. Ne može se ići sinodskim putem bez razlučivanja. To će razlučivanje sinodu učiniti istinskom sinodom u kojoj je – recimo to tako – najvažnija osoba Duh Sveti, a ne parlament ili ispitivanje mišljenja koje mogu učiniti mediji. Zbog toga ističem: važno je razlučivanje u sinodskom procesu – rekao je Papa, a potom se usredotočio na drugi pojam, na dostojanstvo.

Štititi dostojanstvo svakog ljudskog bića        

U naše doba, obilježeno brojnim društvenim, političkim, pa i zdravstvenim napetostima, raste iskušenje da drugoga smatramo tuđincem ili neprijateljem, uskraćujući mu stvarno dostojanstvo. Stoga je posebno u ovo vrijeme potrebno podsjetiti, vjerno slijedeći dvije tisuće staro crkveno učenje, da dostojanstvo svakog ljudskog bića ima bitno obilježje i vrijedi od trenutka njegova začeća do njegove prirodne smrti – istaknuo je Papa. Upravo je potvrđivanje takvog dostojanstva prijeko potreban preduvjet za zaštitu osobnoga i društvenoga postojanja, kao i nužan uvjet za ostvarenje bratstva i društvenoga prijateljstva među svim narodima na zemlji.

Vjera – središte života i djelovanja svakog krštenika

Govoreći pak o vjeri, Papa je prije svega istaknuo da bi se bez vjere prisutnost vjernika u svijetu svela na onu neke humanitarne agencije. Vjera treba biti središte života i djelovanja svakog krštenika – istaknuo je te dodao – I to ne neka općenita ili neodređena vjera, kao da je razvodnjeno vino koje gubi vrijednost. Nemojmo se zadovoljiti mlakom i običajnom vjerom, kao iz priručnika – potaknuo je Papa. Potrebna je istinska, iskrena vjera, koja rasplamsava srca današnjih ljudi. Vjera koja „dovodi u krizu“.

Ne smijemo nikada zaboraviti da je vjera koja nas ne dovodi u krizu, vjera u krizi; vjera koja nam ne pomaže rasti, vjera je koja treba rasti; vjera koja u nama ne potiče pitanja, vjera je o kojoj se trebamo pitati; vjera koja nas ne oživljava, vjera je koju valja oživiti; vjera koja nas ne potresa, vjera je koju treba potresti – istaknuo je papa Franjo.