Oni će saslušati i raspravljati o nacrtu obnove, što ga je izradila takozvana skupina K9, to jest povjerenstvo od osam kardinala zajedno s papom Franjom. Za sada nema nacrta apostolske konstitucije koja bi trebala zamijeniti Pastor bonus Ivana Pavla II. iz 1988. Tijekom današnjeg dana Papa će službeno imenovati dvadesetoricu novih kardinala.

Radove je otvorio papa Franjo, a potom je nazočne kardinale pozdravio dekan Kardinalskog zbora Angelo Sodano. Papa je pozdravio nazočne kardinale, posebno one nove, riječima 133 Psalma: Kako je dobro i lijepo kao braća živjeti zajedno. Primijetio je kako obnova kurije nije svrha samoj sebi, već sredstvo za pružanje snažnoga kršćanskog svjedočanstva kako bi se pomoglo djelotvornoj evangelizaciji u promicanju plodonosnog ekumenskog duha i promicanju dijaloga sa svima. Tražio je apsolutnu transparentnost i kolegijalnost. Primijetio je kako će Kardinalskom zboru biti predstavljena sinteza radova za izradu spomenute apostolske konstitucije. Cilj svega toga je, prema njegovim riječima, pridonijeti radnom skladu raznih ustanova i ureda kako bi se postiglo djelotvornu suradnju u apsolutnoj jasnoći na temelju stvarne sinodalnosti i kolegijalnosti.

Nakon toga su iza zatvorenih vrata koordinatori skupine K9, kardinal Oscar Rodriguez Maradiaga i tajnik Marcello Semeraro kardinalima predstavili nacrt.

Danas će pročelnik Tajništva za ekonomiju australski kardinal Gerorge Pell iznijeti kardinalima stanje tajništva s posebnim osvrtom na izradu statuta, a predsjednik Povjerenstva za zaštitu maloljetnika američki kardinal Sean O’Malley predstavit će djelovanje te nove Papinske ustanove koja je zadužena za postupke seksualnog zlostavljanja maloljetnika od strane klera. Kardinali će iza zatvorenih vrata moći slobodno iznijeti svoje primjedbe i prijedloge. Povjerenstvo K9 i ono za zaštitu maloljetnika sastalo se u nazočnosti Svetog Oca prošlih dana u Vatikanu i odlučilo da će se ponovno sastati od 13. do 15. travnja.

Osvrćući se na pisanje nekih medija prema kojima je izrađen nacrt nove apostolske konstitucije o obnovi kurije, ravnatelj Tiskovnog ureda Svete Stolice o. Federico Lombardi primijetio je da o tome za sad nema uopće govora. I sami članovi K9 su ostali iznenađeni tom viješću, jer nitko o tome ništa ne zna. Riječ je vjerojatno o radnom materijalu koji je skupio tajnik Marcello Semeraro. I sam Papa bio je, prema riječima o. Lombardija, vrlo oprezan u pogledu objave toga novog dokumenta. Radi se za sada samo o izradi glavnih smjernica toga novog crkvenog ustrojstva. Vjerojatno će se sadašnja Papinska vijeća za laike i obitelj ujediniti kao i karitativna ustanova Cor unum te Vijeće za pravdu i mir. Nije još jasno hoće li i Biskupska sinoda biti uključena u Rimsku kuriju. Postoje i razmimoilaženja u preustrojstvu Državnog tajništva.

IKA | Bitno.net