“Mlade treba spustiti na zemlju iz tog virtualnog svijeta u kojem žive. Oni su potpuno ‘virtualizirani’ i to je ozbiljan problem”, rekao je papa Franjo tijekom susreta sa svećenicima i laicima Rimske biskupije koji se dogodio u svibnju 2018. godine.

Papa je tom prilikom prepričao jednu situaciju koja mu se dogodila tijekom susreta s mladima. Rekao je kako je nakon ulaska u dvoranu došao do njih kako bi se pozdravio i pružio im ruku.

“Samo mi je par njih pružilo ruku. Ostali su tamo stajali s mobitelom u rukama i govorili: fotografija i selfie. To je njihova stvarnost, ali to nema ništa s međuljudskim kontaktom”, rekao je i dodao:

“Oni su ‘virtualizirani’. Moramo ih naučiti da stupaju po zemlji, da dodirnu stvarnost, ali ne nužno uništavajući taj virtualni svijet. Jer on je po sebi dobar, ali kada otuđuje čovjeka, onda čini da netko zaboravi pružiti ruku i pozdravlja se uz pomoć telefona.”

Papa je rekao i kako su mladi ostali “bez korijena” i kako ih treba osvijestiti da ih vrate.

Papa je upozorio i na duhovne bolesti koje muče Crkvu. One su “individualizam”, “izolacija”, “jalovost” koje stvaraju “Crkvu bez ljudi”.

“Možda smo se zatvorili u sebe i u naše župe kako bismo pobjegli od osoba koje su nam povjerene. Ljudi Crkve ponekad postaju robovi ograničenja koja nas guše i koja ne dolaze od Gospodina. Zadovoljili smo se sobom i time što imamo, našim malim skupinama koje su zatvorene za sve druge”, rekao je.