Papa Franjo je imenovao dvije talijanske laikinje za dotajnice Dikasterija za laike, obitelj i život, objavio je u utorak Vatikan. Riječ je o stručnjakinjama iz područja bioetike i kanonskog zakona, Gabrielli Gambino i Lindi Ghisoni.

Dikasterij za laike, obitelj i život službeno je počeo s radom 1. rujna 2016., zamijenivši Papinsko vijeće za laike i Papinsko vijeće za obitelj koji su ukinuti, a njihovo se imenovanje tumači kao daljnji dokaz odlučnosti pape Franje da na važna mjesta u Kuriji imenuje žene.

Dr. Gambino (49) je trenutno profesorica na Papinskom teološkom institutu za brak i obiteljske znanosti, profesorica bioetike na Filozofskom fakultetu, te istraživačica i izvanredna profesorica filozofije prava na rimskom sveučilištu “Tor Vergata”.

Porijeklom je iz Milana, a doktorirala je bioetiku na Zavodu za bioetiku na katoličkom sveučilištu Sacro Cuore u Rimu.

Gambino je surađivala s prošlim Papinskim vijećem za laike i Papinskom akademijom za život od 2013. do 2016.

Udana je i majka petero djece. Napisala je brojne publikacije na teme ljudskog života, obitelji i braka. Uz talijanski, govori još pet jezika.

Dr. Linda Ghisoni (52), zaposlena je kao sutkinja na prvostupanjskom sudu Rimskog vikarijata, kao profesorica kanonskog prava na Papinskom sveučilištu “Gregoriana”, te kao profesorica prava na sveučilištu “Roma Tre”. 1999. stekla je doktorat iz kanonskog prava također na Gregoriani.

Između ostaloga, radila je kao povjerenica Kongregacije za bogoštovlje i disciplinu sakramenata, a od 2013. do 2016. surađivala je s bivšim Papinskim vijećem za laike u području specijalističkih laičkih studija u Crkvi. Udana je i majka dvoje djece.

Papa Franjo je više puta isticao važnost laika za život Crkve, govoreći kako nije riječ o drugorazrednim članovima Crkve, nego o stvarnim protagonistima.

U svom obraćanju na posljednjoj plenarnoj skupštini Papinskog vijeća za laike prošle godine, prije njezina reformiranja, rekao je kako u evangelizacijskoj misiji Crkve laici ne služe kao ‘delegati’ hijerarhije, nego da „krštenje čini svakog vjernika laika Gospodinovim misionarskim učenikom, solju zemlje, svjetlom svijeta, kvascem koji stvarnost mijenja iznutra“.

Ivo Džeba | Bitno.net