Komentirajući misna čitanja, Papa je rekao da potiču razmišljanje o dvostrukom hodu: od idolopoklonstva prema živom Bogu i, obratno, od živoga Boga prema idolopoklonstvu. Osvrćući se na ulomak iz Evanđelja, Papa je rekao da „odvažna žena“ Kananejka, odnosno poganka, moli Isusa da njezinu kćer oslobodi od nečistoga duha. Majka je bila očajna, a majka bi za zdravlje djeteta učinila sve – primijetio je Papa.

Isus joj vrlo osorno objašnjava da je došao zbog ovaca kuće Izraelove: „Pusti da se prije nasite djeca! Ne priliči uzeti kruh djeci i baciti ga psićima.“ A žena je, premda nije imala sveučilišnu izobrazbu, znala kako odgovoriti: „Da, Gospodine! Ali i psići ispod stola jedu od mrvica dječjih.“ Nije se stidjela, a Isus je zbog njezine vjere učinio čudo – rekao je Sveti Otac objašnjavajući:
Unatoč opasnosti da se osramoti, bila je uporna te kao poganka za svoju kćer našla zdravlje, a za sebe živoga Boga. To je hod osobe dobre volje, koja traži Boga. Bog je blagoslivlja. Koliko ljudi ide tim putom, a Bog ih čeka. Duh Sveti ih vodi na tom putu. U Božjoj Crkvi svaki dan ima osoba koje tiho idu tim putom, da nađu Boga prepuštaju Duhu Svetom da ih vodi – kazao je papa Franjo.

Ali ima i suprotan put, – nastavio je Papa – kao Salomonov, o kojem govori današnje starozavjetno čitanje. Salomon je bio najmudriji čovjek svojega vremena, Bog ga je obdario mnogim dobrima, „posvuda je bio na glasu i imao veliku moć“, vjerovao je u Boga, a što se dogodilo? Sviđale su mu se žene, volio je mnoge tuđinke koje su mu okrenule srce prema svojim bogovima, tako je u Izrael uveo idole. Te su mu žene postupno oslabile srce i više nije bilo vjerno Bogu, kao srce Davida, njegova oca – podsjetio je Papa te objasnio.

Toliko mu je srce oslabilo da je vjeru izgubio. Najmudriji čovjek na svijetu prepustio se da ga naprijed vodi bezobzirna ljubav, bez diskrecije. Njegove su ga strasti vodile naprijed. Netko bi mogao reći: „Ali, oče, Salomon nije izgubio vjeru, vjerovao je u Boga i bio je kadar čitati Bibliju!“ Da, istina je, ali vjerovati ne znači biti kadar izgovarati Vjerovanje. Ti možeš govoriti Vjerovanje i ako izgubiš vjeru – primijetio je papa Franjo dodajući:
Salomon je bio grješnik, kao i njegov otac David. Ustrajao je na grješnom putu pa je od grješnika postao pokvarenjak. Idolopoklonstvo mu je zatrovalo srce. Njegov je otac bio grješnik, ali Bog mu je oprostio sve grijehe, jer je bio ponizan i tražio je oproštenje. Naprotiv, iako je Salomon bio vrlo mudar, strasti su ga i njegova taština dovele do pokvarenosti. Vjera se dakle gubi u srcu – ustvrdio je Papa.

Zlo sjeme njegovih strasti naraslo je u njegovu srcu i odvelo ga u idolopoklonstvo. A čuli smo, nakon prvoga čitanja, u pripjevu psalama vrlo lijep savjet: „Ponizno prihvatite riječ – ponizno – jer vas Riječ zasađena u vama može privesti spasenju. Zaputimo se putom žene Kananejke, poganke, prihvaćajući riječ Božju, koja je zasađena u nama i koja će nas privesti spasenju. Neka nas riječ Boga, svemogućega, čuva na tom putu i ne dopusti da zapadnemo u pokvarenost, a potom u idolopoklonstvo – zaključio je Sveti Otac.

Radio Vatikan