„Jedino Crkva koja se odriče svijeta može dobro naviještati Gospodina. Crkva koja je slobodna od moći i novca, od trijumfalizma i klerikalizma, na vjerodostojan način svjedoči da Krist oslobađa čovjeka”, istaknuo je papa Franjo u svom govoru u subotu 5. svibnja pred oko 150 tisuća članova Neokatekumenskog puta koji su se okupili na rimskom Sveučilištu „Tor Vergata” u prigodi 50. obljetnice njihova djelovanja u Vječnom gradu.

Neokatekumenski put jedan je od novih crkvenih pokreta koji su 1964. godine u Madridu osnovali Španjolac Franscisco „Kiko” Argüello i njegova suradnica Carmen Hernández. Spomenuti se pokret shvaća kao katekumenat za odrasle, odnosno put kršćanskog odgoja za suvremenog čovjeka. Pritom je ključni element na tom putu Sveto pismo, a u srcu neokatekumenata nalazi se euharistija. Posebnost su im katehizacija i kerigmatski navještaj. Neokatekumeni šalju obitelji kako bi svojim svjedočanstvom i životom uspostavile prisutnost Katoličke Crkve u mjestima gdje je Crkva odsutna ili kako bi osnažile i obnovile prisutnost katoličkih zajednica u vrlo sekulariziranim područjima.

Sveti Otac je pred kraj susreta blagoslovio križeve i predao ih odgovornima za 34 nove „misije ad gentes” koje će donositi evanđelje u različite dijelove svijeta.

Papa Franjo se u svom govoru usredotočio na Isusov nalog „Idite” njegovim učenicima koje je poslao u misiju. Papa je rekao da kad misionar ode, ide samo s prtljagom povjerenja u siromašnog Isusa koji nije imao gdje da nasloni glavu.

Kako biste išli, trebate biti lagani. Kako biste naviještali, potrebno je odreknuće, kazao je Sveti Otac neokatekumenima, ističući da se srce slobodno od navezanosti širi i postaje raspoloživo za Boga i druge. Onaj koji se iz ljubavi odrekne prolaznih stvari, prigrljuje veliko blago slobode, objasnio je.

Papa Franjo je također usmjerio pažnju na činjenicu da je Isus nalog izrekao u množini, a ne u jednini. „Idite” znači da „potpuni misionar” ne hodi sam, nego uvijek zajedno s drugima. Napomenuo je da je to umijeće budući da implicira hodanje zajedno s drugima bez izoliranja ili nametanja vlastitog smjera drugima. To znači hoditi sjedinjeni, kao Crkva, s pastirima, s braćom i sestrama, bez žurenja ili žaljenja zbog onih najsporijih.

Kristovo poslanje da od svih naroda učinimo Njegove učenike potpuno je drugačije od dinamike prozelitizma. To znači podijeliti s drugima vlastiti susret s Kristom koji nam je promijenio život, kazao je papa Franjo, naglašavajući da je u srcu poslanja „svjedočiti da nas Bog ljubi”. Potaknuo je pripadnike Neokatekumenskog puta da ne računaju na argumente koji uvjeravaju, nego na život koji privlači; da ne računaju na sposobnost nametanje sebe, nego na hrabrost da se služi.

Podsjećajući ih na njihovo poslanje naviještanja evanđelja, potaknuo ih je da donose obiteljsko ozračje u mnoga napuštena mjesta koja su lišena ljubavi. Čineći sve narode učenicima Isus je htio naglasiti da u njegovu srcu ima mjesta za sve ljude. Nitko nije isključen, naglasio je Papa.

Sveti Otac potaknuo je pripadnike Puta da ljube kulture i tradicije narodā kojima su poslani bez primjenjivanja unaprijed utvrđenih modela. Ne smiju započinjati od teorija i shema, nego od konkretnih situacija, a Duh Sveti učinit će ostalo, pomažući Crkvi da raste ujedinjena u različitosti naroda, darova i karizmi, kazao je papa Franjo, a izvijestio je Hrvatski program Radio Vatikana.

IKA | Bitno.net