„DA”, „SOL” i „SVJETLO” su tri snažne riječi iz Evanđelja, na kojima je Papa gradio svoju propovijed. Prije svega je naglasio da je Evanđeoska poruka „odlučna”; ne postoje „oni prijelazi” između „da“ i „ne“ koji te na kraju „dovedu do traženja „umjetne sigurnosti”, kao što je to slučaj s „kazuistikom” – rekao je.

Ove tri riječi – koje sveti Pavao predlaže u Drugoj poslanici Korinćanima, „ukazuju na snagu Evanđelja” koja vodi prema „svjedočenju i proslavi Boga”. U ovom „DA”, nalazimo „sve Božje riječi u Isusu, sva Božja obećanja”. U Isusu „je ispunio sve što je obećao i zbog toga je On ‘punina’” – objasnio je Papa.

„U Isusu ne postoji ‘NE’; nego uvijek ‘DA’ – na slavu Očevu. Ali i mi također sudjelujemo na tom Isusovu „DA”, jer On nas je pomazao, opečatio nas je i dao nam „polog” Duha. Sudjelujemo jer smo pomazani i opečaćeni i posjedujemo sigurnost – „polog” Duha. Duh koji će nas dovesti do konačnoga „DA“ te i do naše osobne punine. Isto tako, Duh će nam pomoći da postanemo svjetlo i sol, to jest Duh će nas dovesti do kršćanskoga svjedočenja” – smatra Sveti Otac.

To “kršćansko svjedočenje” je „sol i svjetlo”. Svjetlo kako bismo svijetlili – jer onaj tko svjetlost zastire, daje protu-svjedočanstvo” utječući se onom „malo da” i „malo ne”. Tko ima svjetlo, ali ga ne daje i ne pokazuje, ne slavi Oca koji je na nebesima. Ima pak i onih koji „imaju sol, ali je koriste za sebe, a ne daju je drugima, kako bi se izbjeglo kvarenje”. „Da – da” i „Ne – ne” odlučne su riječi, kao što nas to uči Gospodin jer „više od toga, dolazi od Zloga”. To je “ona sigurnost i svjedočenje koje je Gospodin povjerio Crkvi i svima nama krštenicima” – kazao je papa Franjo.

„Sigurnost u puninu obećanjâ u Kristu: u Kristu je sve ispunjeno. Svjedočanstvo u odnosu na druge; dar primljen od Boga u Kristu, koji nam je dao pomazanje Duha za svjedočanstvo. A ovo znači biti kršćanin: svijetliti, pomoći da se ni poruka, a ni ljudi ne pokvare, kao što to čini i sol. No, ako se svjetlo zastre i sol obljutavi, bude bez snage i oslabi – svjedočenje će biti slabo. No, to se događa kada ne prihvatimo pomazanje; kad ne prihvatimo ni pečat ni „polog” Duha, koji je u meni. A to se događa kad ne prihvaćam „DA” u Isusu Kristu – obrazložio je Sveti Otac.

Kršćanski je prijedlog tako jednostavan; „tako zahtjevan, a tako lijep; i daje nam veliku nadu”. Možemo se zapitati: „Jesam li ja svjetlo za druge? Jesam li za druge sol, koja životu daje okus i čuva ga od kvarenja? Držim li se Isusa Krista, koji je „DA”? Osjećam li se pomazanim, opečaćenim? Znam li da imam sigurnost koja će se ispuniti na nebu, a kojoj je sada „polog”, Duh? – zapitao je sebe i nazočne Papa.

U svakodnevnom govoru, „kada je osoba puna svjetlosti, reći ćemo ‘da svijetli’”. To je odraz pomazanja Duha koje svi imamo. A radi čega ga imamo? To nam kažu oba današnja čitanja. Pavao kaže: ‘A za to, po Kristu, Bogu uzlazi naš ‘Amen’ njemu na slavu’, kako bismo slavili Boga. Isus kaže svojim učenicima: ‘Tako neka svijetli vaša svjetlost pred ljudima da vide vaša dobra djela i slave Oca’. Sve to, radi proslave Boga. Kršćaninov život je takav” – rekao je Papa.

Molimo za ovu milost: „da se grčevito držimo Isusa; da budemo ukorijenjeni u punini obećanja u Kristu Isusu, koji je u potpunosti ‘DA’ te da donosimo ovu puninu soli i svjetlosti svoga svjedočenja drugima, kako bismo podali slavu Ocu, koji je na nebesima” – zaključio je svoju propovijed papa Franjo.

Radio Vatikan | Bitno.net