Susrevši se sa skupinom francuskih poduzetnika, u prigodi njihova hodočašća u Rim, Papa ih je potaknuo da se zanimaju za život svojih suradnika na svim razinama, brinući se za njihove teškoće i nadanja. Vlast je, prema Papinim riječima, služenje.

“Valja se zanimati za život vlastitih suradnika na svim razinama, poznajući i priznajući njihove teškoće, strepnje, nade i planove; te nastojati uvijek imati opće dobro kao prioritet u vlastitim upraviteljskim odlukama i postupcima, čak i kada je to u sukobu s obvezama nametnutima gospodarskim i financijskim sustavima”. Tim se riječima papa Franjo obratio skupini francuskih poduzetnika koje je primio u prigodi njihova hodočašća u Rim kojemu je u središtu tema općega dobra. Papa od njih traži da svoju vodeću ulogu obavljaju u skladu s Božjim srcem, odnosno pogleda uperenoga u stvarnost i ne zaboravljajući da vršenje vlasti odgovara služenju.

“Hodočašće u Rim lijep je i hrabar znak” – primijetio je Papa te objasnio – “jer pokazuje da u današnjem svijetu, često obilježenom individualizmom, ravnodušjem i marginalizacijom najranjivijih ljudi, neki poduzetnici i upravitelji imaju na srcu službu sviju, a ne samo privatne interese ili one ograničenih krugova. To je nedvojbeno izazov, ali i razlog za zabrinutost u okviru profesionalnih odgovornosti”.

“Opće dobro je sigurno odlučujući čimbenik vašega razlučivanja i vaših odluka na rukovoditeljskim dužnostima, ali mora se nositi s obvezama koje nameću gospodarski i financijski sustavi koji su sada na snazi, a koji često izruguju evanđeoska načela društvene pravednosti i ljubavi”, rekao je papa Franjo.

“Pretpostavljam da vam je vaša zadaća katkada teret, da vaša savjest dolazi u sukob kada se ideal pravednosti i općega dobra koji biste željeli postići nije mogao ostvariti, te da vam surova stvarnost izgleda kao nedostatak, neuspjeh, grižnja savjesti i šok. Važno je to prevladati i živjeti u vjeri, kako biste ustrajali ne obeshrabrujući se”, dodao je.

Poput Marije koja se, suočena sa ‘skandalom’ siromašnih i vlažnih jaslica, nije obeshrabrila ni pobunila, Papa je potaknuo francuske poduzetnike da “čuvaju i meditiraju”.

“‘Čuvati’ konkretno znači prihvatiti, unatoč tami i u poniznosti, stvari koje nismo željeli i koje je teško prihvatiti, a koje nismo mogli spriječiti. To također znači ne pokušavati prikriti ili ‘uljepšavati’ život, bježati od vlastitih odgovornosti” – dodao je. To znači i “meditirati” u molitvi, a potom ujediniti lijepe i ružne stvari koje čine život, bolje shvatiti njihovu isprepletenost i smisao iz Božje perspektive.

Papa se potom osvrnuo na vezu između vlasti i službe, po uzoru na Isusa koji zna ići ispred stada kako bi pokazao put; zna biti usred stada kako bi vidio što se tamo događa, i zna također biti otraga kako bi bio siguran da nitko ne gubi kontakt. Stoga je ponovio poticaj koji je uputio svećenicima i biskupima na početku papinstva: da imaju miris ovaca, odnosno da urone u stvarnost onih koji su im povjereni, da ih upoznaju i budu im blizu: “Isti savjet vrijedi i za one koji su na čelu nekog poduzeća ili tvrtke. Potičem vas da budete blizu onima koji surađuju s vama na svim razinama; da se zanimate za njihov život, da budete svjesni njihovih teškoća, patnji, briga, ali i njihovih radosti, planova i nada”.

“Obavljanje vlasti kao službe zahtijeva dijeljenje” – istaknuo je potom Papa te dodao – “Pozvani ste ostvariti supsidijarnost kojom se vrjednuje samostalnost i sposobnost za inicijative sviju, a posebno posljednjih, jer svi su dijelovi tijela potrebni, pa i oni koji izgledaju slabiji i manje važni. Kršćanski je upravitelj stoga pozvan pozorno razmotriti mjesto dodijeljeno svim osobama u njegovom poduzeću, uključujući i one čije bi se dužnosti mogle činiti manje važnima”.

“Iako obavljanje vlasti zahtijeva donošenje hrabrih odluka i katkada osobno, supsidijarnost omogućuje svima da daju najbolje od sebe, da se osjećaju sudionicima, da nose svoj dio odgovornosti i tako pridonose zajedničkom dobru” – napomenuo je papa Franjo te ohrabrio sve da drže svoj pogled uperen u Isusa Krista, svojom molitvom i prinošenjem svakodnevnoga rada, i da ne oklijevaju zazivati Duha Svetoga kako bi vodio njihove odluke.