Različitosti ne sprječavaju jedinstvo; neka odgoj bude „snaga koja pomiruje“ sposobna staviti u središte osobu u njezinoj cjelovitoj stvarnosti, kako bi poduprla poznavanje zajedničkoga doma, zaustavljanje kulture odbacivanja u korist uključivanja, te stvorila istinski humanu zajednicu – kazao je papa Franjo sudionicima opće skupštine Zbora za katolički odgoj, kojima je, među ostalim, poželio više hrabrosti kako bi odgojitelje dobro plaćali.

Podsjetivši na Globalni odgojni pakt, čiji će se dan, na poticaj pape Franje, i u organizaciji vatikanskoga dikasterija kojemu je na čelu kardinal Giuseppe Versaldi, održati 14. svibnja, Papa je izrazio nadu da će on biti „revolucionarna“, a ne samo jednostavna zbirka propisa. Pritom je istaknuo da odgoj nije nikada djelo koje se ponavlja nego umjetnost rasta i dozrijevanja, te stoga nije nikada jednak samom sebi.

Odgoj je dinamična stvarnost, on je pokret koji otkriva osobe. Riječ je o posebnoj vrsti pokreta, s obilježjima koji ga čine dinamizmom u rastu, usmjerenom prema potpunom razvoju osobe u njezinoj individualnoj i društvenoj dimenziji – napomenuo je Papa te ocrtao njegova tipična obilježja.

Jedno je od njegovih obilježja to da je odgoj ‘ekološki pokret’, što je pak jedna od njegovih pokretačkih snaga prema potpunom formativnom cilju. Svrha je odgoja, u čijem je središtu osoba u svojoj cjelovitoj stvarnosti, da ju dovede do poznavanja sebe, zajedničkoga doma u kojemu živi, te posebno, do otkrivanja bratstva kao odnosa koji stvara višekulturni sastav čovječanstva, izvor uzajamnoga obogaćivanja – istaknuo je papa Franjo.

Druga je osobina ta da je ‘uključujući pokret’ u odnosu na sve isključene. Papa je tu spomenuo siromaštvo, nemoć zbog ratova, bijede i prirodnih katastrofa, zbog društvene selektivnosti, te zbog obiteljskih i životnih teškoća. Riječ je o uključivanju koje se konkretizira u odgojnim djelima u korist izbjeglicā, žrtava trgovine ljudima, migranata, i to bez obzira na spol, religiju ili etničku pripadnost. Inkluzija nije neki moderni izum, nego je sastavni dio kršćanske spasenjske poruke. Danas je potrebno ubrzati taj uključujući pokret kako bi se zaustavila kultura odbacivanja, uzrokovana odbijanjem bratstva kao sastavnoga čimbenika čovještva.

Odgoj je također ‘pokret koji pomiruje’, skladan; on je nositelj mira, kako svojim zauzimanjem i svojom žeđi za istinom svjedoče mladi – primijetio je Papa te spominjući radni dokument Globalnoga odgojnog pakta, istaknuo da je odgojni pokret – graditelj mira snaga koju valja jačati protiv ‘egolatrije’ koja rađa ne-mir, podjele među naraštajima, među narodima, kulturama, među bogatim i siromašnim stanovništvom, među muškarcima i ženama, između gospodarstva i etike, između čovječanstva i okoliša.

Te podjele i suprotstavljanja, zbog kojih se kvare odnosi, skrivaju strah od raznolikosti i razlikā. Zbog toga je odgoj pozvan formirati, svojom snagom koja pomiruje, ljude sposobne shvatiti da različitosti ne priječe jedinstvo; štoviše, prijeko su potrebne za obogaćivanje vlastitoga identiteta, kao i onoga svih ljudi.

Osim toga, odgoj je ‘pokret ekipe’, jer nije nikada djelo samo jedne osobe ili ustanove – primijetio je Papa. Ipak, – dodao je – pao je u krizu iz više razloga. Zbog toga je – prema Papinim riječima – potreban dan posvećen Globalnom odgojnom paktu. Poziv je to upućen svima koji imaju političku, administrativnu, vjersku i odgojnu odgovornost u uspostavljanju „naselja odgoja“.

Svrha zajedničkoga susretanja nije sastavljanje programa, nego pronalaženje zajedničkoga hoda kako bi se potaknulo zauzimanje za mlade naraštaje, i zajedno s njima, obnavljajući zanos otvorenijim i uključujućim odgojem, sposobnim za strpljivo slušanje, konstruktivni dijalog i uzajamno razumijevanje. Odgojni pakt ne smije biti jednostavna zbirka propisa, – primijetio je Papa – nego treba biti revolucionaran.

Prijeko je potrebno ujediniti snage u širem odgojnom savezu kako bi se formirale zrele osobe, sposobne nadvladati podjele i suprotnosti, te izgradilo tkivo odnosa za bratskije čovječanstvo. Za postizanje tih ciljeva potrebna je hrabrost. Hrabrost za stavljanje osobe u središte. Hrabrost za ulaganje najbolje energije. Hrabrost za formiranje osoba koje su spremne staviti se u službu zajednice. Hrabrost za davanje dobre plaće odgojiteljima – istaknuo je papa Franjo.

Vatican News | Bitno.net