Papa je Franjo jučer poslao novi tweet koji glasi: Ne možemo biti kršćani na pola radnoga vremena – piše Papa – Ako je Krist u središtu našega života, On je nazočan u svemu što radimo“. Na te se misli Sveti Otac više puta vraćao

Papa Franjo_Twitter

Upotrijebio ih je tijekom bdijenja u prigodi Svjetskoga dana mladeži na Copacabani, 27. srpnja, pozivajući mlade da ne budu uštirkani kršćani, izvanjski, nego istinski kršćani koji teže višemu, konačnim odlukama koje životu daju puni smisao. A te su misli bile i u središtu njegove propovijedi na Misi u Domu Sveta Marta, 6. srpnja.

Biti kršćanin znači dopustiti da nas Isus obnovi za ovaj novi život – rekao je tada papa Franjo. Ja sam dobar kršćanin, svake nedjelje od 11 do 12 sati idem na Misu, činim ovo i ono… Kao da je riječ o nekoj zbirci. Ali kršćanski život nije neki splet stvari – primijetio je Papa. On je skladna cjelina koju čini Duh Sveti! Sve obnavlja: obnavlja naše srce, naš život, i daje nam da živimo u drugačijem stilu, ali koji obuhvaća cjelokupnost života. Ne može se biti kršćanin na dijelove, na pola radnoga vremena – upozorio je Sveti Otac.

Sve je potrebno, cjelina, i na puno vrijeme. Tu obnovu ostvaruje Duh. U konačnici, biti kršćanin ne znači raditi neke stvari, nego prepustiti se da nas obnovi Duh Sveti – istaknuo je Papa.

(rv/bitno.net)