Foto: Shutterstock.com

Prema izjavi iz Tiskovnog ureda Svete Stolice, Papa je na početku jučerašnje generalne kongregacije Biskupske sinode rekao: „Odlučio sam utemeljiti novi dikasterij koji će biti nadležan za laike, obitelj i život i koji će zamijeniti Papinsko vijeće za laike i Papinsko vijeće za obitelj te kojem će biti pridružena Papinska akademija za život“.

„Zbog toga“ – nastavio je Papa – „osnovao sam posebno vijeće čija je zadaća pripremiti tekst koji će kanonski navesti nadležnosti novog dikasterija i koje će biti predano na raspravu vijeću kardinala, na njihovom sljedećem sastanku u prosincu.“

RV | Bitno.net