Papa Franjo je u podnevnom nagovoru u nedjelju 3. lipnja na Trgu svetoga Petra u Vatikanu pred oko 15 tisuća vjernika istaknuo „da nas euharistija čisti od naših sebičnih stavova”, izvijestio je Hrvatski program Radio Vatikana. Budući da se danas u mnogim zemljama svijeta, među kojima je i Italija, slavi svetkovina Tijelova, u središtu Papina promišljanja bio je prigodni evanđeoski odlomak iz 14. poglavlja Evanđelja po Marku. „I dok su blagovali, on uze kruh, izreče blagoslov pa razlomi, dade im i reče: ‘Uzmite, ovo je tijelo moje.’ I uze čašu, zahvali i dade im. I svi su iz nje pili. A on im reče: ‘Ovo je krv moja, krv Saveza, koja se za mnoge prolijeva. Zaista, kažem vam, ne, neću više piti od ovoga roda trsova do onoga dana kad ću ga – novoga – piti u kraljevstvu Božjem'”.

Sveti Otac rekao je da se upravo zbog tog saveza ljubavi kršćanska zajednica svake nedjelje, i svakog dana, okuplja oko euharistije, sakramenta Kristove otkupiteljske žrtve. „Privučeni njegovom stvarnom prisutnošću, kršćani mu se klanjaju i promatraju ga putem ponizne prilike kruha koji je postao njegovo Tijelo”, kazao je Sveti Otac.

„Svaki put kad slavimo euharistiju, putem tog trijeznog i istodobno svečanog sakramenta, otkrivamo novi savez koji u potpunosti ostvaruje zajedništvo između Boga i nas”, rekao je Papa. „I kao sudionici tog saveza, mi, makar maleni i siromašni, surađujemo u izgradnji povijesti koja je u skladu s Božjim planom. Iz tog se razloga svako euharistijsko slavlje odnosi na život i konkretne događaje našeg postojanja”, napomenuo je papa Franjo.

„Krijepeći se Tijelom i Krvlju Kristovom, postajemo mu slični, primamo njegovu ljubav u sebe, ne kako bismo je sebično zadržali za sebe, nego kako bismo je dijelili s drugima”, istaknuo je Sveti Otac. „To je euharistijska logika. U njoj doista promatramo Isusa, razlomljeni i darovani kruh, krv prolivenu za naše spasenje. To je prisutnost koja poput vatre u nama sagorijeva egoistične stavove, čisteći nas od sklonosti da dajemo jedino kad smo primili. Tako se u nama rađa želja da se, u jedinstvu s Isusom, učinimo razlomljenim kruhom i krvlju koja se prolijeva za našu braću i sestre”, kazao je Papa.

Iz tog je razloga svetkovina Tijelova otajstvo privlačenja Kristu i preobrazbe u Njega, napomenuo je papa Franjo. „Tijelovo je škola konkretne ljubavi, strpljive i požrtvovne, poput Isusa na križu. Uči nas postati spremnijima prihvatiti i više raspoloživima prema onima kojima je potrebno razumijevanje, pomoć, ohrabrenje, prema onima koji su marginalizirani i usamljeni. Isusova živa prisutnost u euharistiji je poput vrata, vrata otvorenih između hrama i ulice, između vjere i povijesti, između grada Božjega i ljudskoga grada”, zaključio je Sveti Otac.

Bitno.net | Radio Vatikan