Vatikan

Jučer je Vatikan objavio odgovor Kongregacije za nauk vjere na pitanje koje se tiče izvođenja histerektomije u određenim slučajevima.

Pitanje se odnosilo na vrlo specifičan slučaj „kada je maternica u nepovratnom stanju u kojem više nije pogodna za prokreaciju, a medicinski stručnjaci su sa sigurnošću utvrdili da će eventualna trudnoća dovesti do spontanog pobačaja prije nego što fetus stigne do stanja u kojem je sposoban za život“.

Prema stavu Kongregacije, u tim slučajevima može biti moralno opravdano ukloniti maternicu zato što se takav slučaj „ne smatra sterilizacijom“.

“Uklanjanje reproduktivnog organa koji nije u mogućnosti iznijeti trudnoću do kraja ne bi se stoga trebalo smatrati izravnom sterilizacijom, koja jest i ostaje intrinzično nedopuštena kao svrha i kao sredstvo”, priopćili su iz Kongregacije.

Kongregacija je također navela kako dijagnoza nepovratnog stanja maternice ostaje medicinsko pitanje. „S moralnog gledišta“, međutim, „moramo se pitati je li dosegnut najveći stupanj sigurnosti koji medicina može dosegnuti“, stoji u odgovoru.

Ivo Džeba | Bitno.net