Nekad je u Crkvi, koja je u prvim stoljećima bila puno više sinodalna nego danas, bilo puno prisutnije slušanje i zajedničko djelovanje svih krštenih. Kardinal Jean-Claude Hollerich, generalni relator XVI. redovne opće skupštine Sinode, za Vatican News pojašnjava da se “vrlo često kaže da Crkva nije parlament, i to je istina. Ali ona nije ni monarhija“ – naglašava on.

Kardinal Hollerich je proteklih dana sudjelovao na sastanku Sinode u Frascatiju gdje je oko 50 stručnjaka iz cijeloga svijeta, slušajući i govoreći na temelju sinodskih sinteza nastalih nakon savjetovanja s narodom Božjim, razradilo Dokument za kontinentalnu fazu, koji će 15. listopada biti predstavljen u Vatikanu te potom vraćen biskupima i drugim vjernicima. Kardinal je potom govorio o „slušanju“ kao metodi za napredovanje Crkve, što načelno seže do koncilskog dokumenta Lumen Gentium. Vjernici, dakle, u Crkvi „nisu objekti, nego subjekti“, pojašnjava kardinal, postavljajući pitanje: „Kako mogu kao biskup odlučivati ​​ako ne slušam narod?“.

Kardinal je istovremeno govorio i o svjetovnoj moći, razlikujući je od „autoriteta“. Ako se kaže da biskup ima vlast, moć, „onda se griješi“, precizira on, budući da biskup ima ministerijalnu službu, službu Crkvi, što znači i da ima određen autoritet, „ali ako to jednostavno izjednačite s moći, to znači da se autoritet vrši na pogrešan način“.

Biskupska skupština održat će se u Vatikanu u listopadu 2023. godine, a konzultacije, kao i uključivanje vjernika iz cijeloga svijeta, traju već godinu dana. Na pitanje što je osobno naučio ili doživio tijekom ove godine, kardinal Hollerich odgovara da Papa ima pravo kada govori o sinodskom obraćenju. „Nije sve savršeno – priznaje – moram raditi na sebi, ali nadam se da sam na dobrom putu“.

Prigodom međunarodnog simpozija povodom 60. obljetnice otvaranja Drugog vatikanskog koncila, u svom govoru na Papinskom sveučilištu Urbaniana, kardinal Hollerich je rekao da je teologija „posebna služba Crkve“ u kojoj se traži razmišljanje „bez potrebe ikakvog nametanja od strane Crkve“. Crkva i svijet imaju dobrobiti od teoloških istraživanja. Promjene danas zahtijevaju manje vremena nego u prethodnim stoljećima, a njegov je dojam da Crkva „uvijek malo kasni“ s reakcijama na kulturne novosti. „No, inovacije dolaze i dovest će u pitanje naše najdublje sigurnosti“, mišljenja je kardinal. „Ne mogu zamisliti, na primjer, da antropologija neće postati potpuno nova u sljedećim desetljećima. I iz tog razloga nam je potrebna teologija“, zaključio je kardinal Hollerich, zahvalivši teolozima na njihovim istraživanjima, jer je to „dobro za Crkvu i za svijet, kojem je Crkva pozvana služiti“, izvještava Vatican News.