Kardinal Filoni

Potrebno je prijeći sa slobode „ptice u krletci“ na suočavanje na istoj razini i „jednakoga dostojanstva“. Ono što se najprije uočava, budući da je riječ o vrlo osjetljivoj temi, jest kardinalova otvorenost, te ravnoteža između odlučnosti i poštovanja u cijeloj njegovoj analizi. U svojem je razmišljanju kardinal najprije podsjetio da je do 1950. godine Evanđelje u Kini bilo poput „rijeke bistre vode“, te da je tek nakon „potresa“, koji joj je „poremetio život“, jedan dio te rijeke počeo „teći ispod zemlje“ – odnosno takozvana „podzemna Crkva“ – a drugi je nastavio teći na površini, odnosno takozvana „patriotska Crkva“. Ona prva, vjerna Papi, nije htjela pristati na kompromise ni na politički nadzor, a druga ih je pak prihvatila iz interesa – objasnio je kardinal te dodao kako se tada postavilo pitanje: hoće li ikada te vode ponovno zajedno teći, slobodno i otvoreno?

Onda je došlo Papino pismo iz 2007. godine, dokument vjerskoga obilježja, a ne političkoga – istaknuo je kardinal Filoni. Svjestan da je za zacjeljivanje dubokih unutarnjih ranâ Crkve u Kini – koje su nastale zbog više desetljeća vanjskih pritisaka, te zidova nerazumijevanja nastalih među dvjema „strujama“ – potrebno utrti put boljim odnosima između Vatikana i Pekinga, papa je Benedikt XVI. odlučio javno i jasno istaknuti raspoloživost za smjeran i konstruktivan dijalog s vlastima u Pekingu, i u svijesti da se do rješenja postojećih problema ne može doći putem stalnoga sukoba – istaknuo je kardinal.

Osim toga, Papa želi pomirenje Crkve u Kini, – napomenuo je potom kardinal Filoni – stoga zna da je potrebno ukloniti predrasude i upletanja, podjele i ortaštva, mržnju i dvosmislenost, te pokrenuti postupak istine, pouzdanja, pročišćavanja i praštanja, i to ne tražeći povlastice za Crkvu, nego dajući prinos za opće dobro Kine, ali istodobno tražeći slobodu za obavljanje poslanja bez upletanja građanskih vlasti i u poštovanju i državnih zakona, i načela istine, pravednosti i suradnje.

Je li postignut cilj? Kardinal Filoni primjećuje da je nakon Papina pisma, tijekom ovih pet godina bilo uspona i padova, a pokazale su se i barem tri velike prepreke. Prvo – tumači kardinal – kineske su vlasti pooštrile nadzor države nad Crkvom, uz toliku netrpeljivost prema takozvanom „skrivenom“ kleru, da su ga dovele do pristupanja Patriotskom društvu, odnosno ustanovi pod nadzorom Crkve u Kini kako bi bila neovisna od katolištva i Pape. Dok je pak to društvo, sa svoje strane, povećalo nadzor i nad takozvanom „službenom“ zajednicom koja obuhvaća biskupe, kler, bogoštovna mjesta, financije, sjemeništa.

Potom, imenovanja biskupa dovela su do izbora kandidata koji su često diskutabilni, ako ne i moralno i pastoralno neprihvatljivi, iako dragi političkim vlastima. I treće, – napomenuo je kardinal – u obrede su se biskupskih posvećenja, i onih legitimnih kao i nelegitimnih, prisilno uvodili nelegitimni biskupi, te su se tako stvarale dramatične krize savjesti.

Kardinal se osvrnuo i na današnje vrijeme, pokušavajući poželjeti drugačiju i bolju budućnost. Ako konkretno stanje ostane teško, i ako se uoči veće pribjegavanje prisilama i indoktriniranju, i dvadeset godina dugi kontakti između Svete Stolice i Kine navode na pomisao da je došlo vrijeme za razmišljanje o novom načinu razgovora, otvorenijem i na istovrijednoj razini. Sveta Stolica vodi otvoren i iskren dijalog s brojnim zemljama, kao s Vijetnamom, primjerice – podsjetio je kardinal te se upitao – Nije li moguće nadati se odgovarajućem i iskrenom dijalogu s Kinom?

Papino pismo kleru i vjernicima u Kini vrijedi i dalje – istaknuo je kardinal Filoni. Zbivanja u Crkvi u Kini tijekom ovih pet godina potvrdili su njegovu vrijednost, prikladnost i aktualnost. Nakon nesigurnosti, dvojbî, strahova i ograničenja koja su usporila njegovo poznavanje i razumijevanje, sada započinje vrijeme u kojemu taj papinski dokument može biti bolje shvaćen, može biti polazište za dijalog u Crkvi u Kini, i može potaknuti dijalog između Svete Stolice i Vlade u Pekingu. Taj mi se Papin dokument još uvijek čini divno uporište koje ističe Papin zanos istinom, političkom pravednošću i ljubavlju prema svojemu narodu. Ali je on i dokument u kojemu su spojeni katolički nauk, političko viđenje i opće dobro. On još uvijek očekuje neki odgovor – istaknuo je na kraju kardinal Filoni. (rv/bitno.net)

Foto: www.asianews.it