Svečanim euharistijskim slavljem kojim je 3. listopada predsjedao papa Franjo na prostoru ispred Bazilike sv. Petra započela je XV. Redovna opća skupština Biskupske sinode na temu „Mladi, vjera i razlučivanje zvanja“, koja traje 25 dana. Na sinodi sudjeluje 266 sinodskih otaca, od čega 50 kardinala, među sudionicima su i 23 stručnjaka, tridesetak mladih te osam bratskih delegata, predstavnika drugih Crkvi i crkvenih zajednica.

“Pomazani u nadi započinjemo novi crkveni susret koji nam pomaže proširiti vidike, raširiti srce i preobraziti strukture koje nas danas koče i sputavaju, koje nas odvajaju i udaljavaju od mladih ostavljajući ih izložene nevoljama i uskraćenima za zajednicu vjere koja ih prihvaća, za smisao u životu. Mladi nas pozivaju da se s većom predanošću zajedno s njima zauzmemo za sadašnjost i da ih ne ostavljamo same u rukama mnogobrojnih trgovaca smrti koji ih ugnjetavaju u životu i zatamnjuju im pogled”, rekao je Papa u homiliji na svečanom euharistijskom slavlju u prigodi početka XV. redovne opće skupština Biskupske sinode na temu „Mladi, vjera i razlučivanje zvanja“ održanom u srijedu 3. listopada.

Mladi će biti sposobni prorokovati i imati viziju u mjeri u kojoj mi, koji smo već stariji i odrasli, spremni sanjati i tako prenijeti i dijeliti snove i nade koje nosimo u srcu, rekao je Papa u homiliji na misi kojom je otvorena Biskupska sinoda posvećena mladima. Uputio je potom molitvu Duhu Svetomu: Neka nam Duh udijeli milost da budemo sinodski oci pomazani darom snova i nade kako bismo mogli i mlade pomazati darom proroštva i vizije. Neka nam udijeli milost da budemo djelatno, živo i djelotvorno sjećanje koje se iz naraštaja u naraštaj ne da ugušiti i utrnuti od zlogukih proroka ni od naših ograničenja, pogrešaka i grijeha već je sposobno iznaći putove da zapali plamen u srcu i razaznati putove Duha. Tim stavom poučljivog slušanja glasa Duha Svetoga sabrali smo se iz svih dijelova svijeta, rekao je Papa istaknuvši kako su „danas zajedno s nam po prvi puta i dvojica subraće biskupa iz kontinentalne Kine“. „Zajedništvo čitavog episkopata s Petrovim nasljednikom još je vidljivije s njihovom prisutnošću“, istaknuo je.

Pomazani u nadi započinjemo novi crkveni susret koji nam pomaže proširiti vidike, raširiti srce i preobraziti strukture koje nas danas koče i sputavaju, koje nas odvajaju i udaljavaju od mladih ostavljajući ih izložene nevoljama i uskraćenima za zajednicu vjere koja ih prihvaća, za smisao u životu. Nada nas potiče, traži od nas odgovor, pokreće nas i razbija konformizam onoga „tako se oduvijek radilo” i traži od nas da gledamo mlade izravno u lice i situacije u kojima se nalaza. Ista ta nada nas potiče da radimo na tome da se suzbiju situacije nezaposlenosti, isključivanja i nasilja kojem su izloženi naši mladi. Mladi nas pozivaju da se s većom predanošću zajedno s njima zauzmemo za sadašnjost i da se borimo protiv onoga što ih sprječava u razvoju dostojanstvenog života. Oni od nas traže i zahtijevaju kreativnost, inteligentnu, oduševljenu dinamiku i punu nade, i da ih ne ostavljamo same u rukama mnogobrojnih trgovaca smrti koji ih ugnjetavaju u životu i zatamnjuju im pogled, rekao je Papa.

Ta sposobnost da sanjamo zajedno koju nam Gospodin danas daruje kao Crkvi, zahtijeva, kao što kaže sveti Pavao, da razvijamo među nama jedno precizno ponašanje: „ne starajte se samo svaki za svoje, nego i za ono što se tiče drugih“ (Fil 2, 4). I istodobno teži nečem višem: traži da s poniznošću druge smatramo većima od nas. Tim duhom nastojat ćemo slušati jedni druge kako bismo razaznali ono što Gospodin traži od svoje Crkve. A to zahtijeva od nas da budemo pažljivi i budno pazimo da ne prevlada logika samoočuvanja i samodostatnosti (autoreferencijalnosti), koja na kraju dovodi do toga da ono što je sporedno postaje važno a ono što je važno sporedno. Ljubav prema Evanđelju i narodu koji nam je povjeren od nas traži da proširimo vidike i ne izgubimo iz vida poslanje na koje nas poziva kako bismo težili većem dobru koje svima koristi. Bez toga su svi naši napori uzaludni.

Dar iskrenog slušanja, u stavu kršćanskih molitelja, i koliko je moguće bez predrasuda omogućuje nam pristup raznim situacijama u kojima se nalazi Božji narod. Moramo slušati Boga kako bismo s Njim čuli vapaj naroda, slušati narod kako bismo s njim razabrali volju na koju nas zove Bog, rekao je Papa u homiliji. Taj stav nas štiti od napasti da padnemo u moralističke ili elitističke stavove kao i od privlačnosti apstraktnih ideologija koje nikada ne odgovaraju stvarnosti našeg naroda, rekao je Papa stavljajući Sinodu pod majčinsku zaštitu Blažene Djevice Marije. „Neka nas ona, žena slušanja i sjećanja, prati da prepoznamo tragove Duha kako bismo brižno, između snova i nada, pratili i poticali naše mlade da ne prestanu prorokovati“, rekao je Papa.

Na kraju homilije Papa se obratio sinodskim ocima podsjetivši kako je posljednja poruka koncilskih otaca na Drugom vatikanskom koncilu bila upućena upravo mladima: „Crkva želi da se u društvu koje ćete graditi poštuje dostojanstvo, slobodu i pravo osoba među kojim ste i vi. Ona ima povjerenje da ćete znati potvrditi svoju vjeru u život jer daje smisao životu: sigurnost u postojanje Boga koji je pravedan i dobar. Borite se protiv svakog egoizma. Ne dajte slobodnog oduška nagonima nasilja i mržnje. Budite darežljivi, čisti i iskreni. I stvarajte bolji svijet od ovoga našega“, poručili su tom prigodom koncilski oci preko pape Pavla VI. „Sinodski oci, Crkva vas gleda sa povjerenjem i ljubavlju“, zaključio je Papa svoju homiliju.

Na sinodi sudjeluje 266 sinodskih otaca: 31 ex officio (po službi) (15 patrijarha, nadbiskupi eparsi i metropoliti iz crkvenih metropolija sui iuris istočnih katoličkih Crkava; 16 predsjednika dikasterija Rimske kurije, glavni tajnik i podtajnik Biskupske sinode, 15 članova XIV. Redovnog vijeća), 181 izabran od biskupskih konferencija (ex electione) te 41 član imenovan od Pape. Među članovima je 50 kardinala (uključujući dva patrijarha i 3 nadbiskupa eparha), 6 patrijarha, jedan nadbiskup eparh, 44 nadbiskupa, 101 mjesni biskup, 37 pomoćnih biskupa, 6 apostolskih vikara i jedan biskup prelat, 10 redovnika predstavnika Unije generalnih poglavara i 10 članova, prezbiteri i redovnici koji nemaju biskupski red.

Među sudionicima, ima 23 stručnjaka imenovana zbog svoje stručnosti da doprinesu radu Sinode kao suradnici Posebnih tajnika, kao i 49 slušatelja i slušateljica, koji također dolaze iz svih krajeva svijeta. Među njima se nalaze ne samo brojni stručnjaci i djelatnici u pastoralu mladih već i najmanje 34 mlade osobe u dobi između 18 i 29 godina, koji će doprinijeti svojom živom prisutnošću da se na Sinodi čuje odjek glasa mnogih njihovih vršnjaka. Znakovita je prisutnost osam bratskih delegata, predstavnika drugih Crkava i crkvenih zajednica što je pokazatelj želje i spremnosti da se radi zajedno na postizanju punog vidljivog jedinstva Crkve Kristove, sa sviješću da su o tako važnoj temi današnjih mladih svi kršćani pozvani pronaći i slijediti zajednički put, kako bi njihovo usklađeno svjedočanstvo izgledalo vjerodostojno u očima svijeta.

XV. redovita Opća skupština dolazi na kraju dugog puta pripreme koja je započela najavom sazivanja od strane Rimskog prvosvećenika priopćenjem od 6. listopada 2016. u kojem Papa navodi svrhu ovog okupljanja: „pratiti mlade n njihovom životnom putu prema zrelosti, kako bi kroz proces razlučivanja, mogli otkriti svoj životni projekt i ostvariti ga s radošću, otvarajući se susretu s Bogom i s ljudima, te aktivno sudjelujući u izgradnji Crkve i društva “. Od tada je Glavno tajništvo s XIV. Redovnim vijećem i skupinom stručnjaka započelo proces priprave sinode priredivši Pripremi dokument objavljen 13. siječnja 2017. s Pismom mladima pape Franje. U tome dokumentu, koji je uključivao poseban upitnik, počelo se sa konzultacijom širokog spektra cijelog Božjeg naroda preko biskupskih konferencija i istočnih crkava, koje su poslale u velikom broju svoje odgovore. Tome se pridodaju i tri inicijative Glavnog tajništva: poseban online upitnik za sve mlade svijeta, Međunarodni seminar o položaju mladih, održan od 11. do 15. rujna 2017. godine, Predsinodski sastanak mladih iz cijelog svijeta, sa 300 sudionika u dvorani i 15 000 preko weba, održanog od 19. do 24. ožujka ove godine.

Instrumentum laboris (radni dokument), objavljen je na tiskovnoj konferenciji 19. lipnja prošle godine, i kao što je objašnjeno u to vrijeme, predstavlja sintezu svih materijala prikupljenih tijekom prethodno spomenutih konzultacija. Sinoda traje 25 dana. Za to vrijeme sinodski oci će zajedno s ostalim sudionicima, prema vlastitim dužnostima, raditi na Instrumentum laboris (radnom dokumentu) koji predstavlja temeljni tekst za izradu Završnog dokumenta. Sažeti će rezultate koje je postigla XV. redovna opća skupština.

Što se tiče modaliteta na koji će se odvijati sinodski radovi oni će biti podijeljeni u tri „radne jedinice“ sukladno radnom dokumentu: Prepoznati: Crkva u osluškivanju stvarnosti (prvi dio), Tumačiti: vjera i razlučivanje zvanja (drugi dio) te Izabrati: putovi pastoralnog i misijskog obraćenja (treći dio). Što se tiče samog tijeka sinode prvog dana 3. listopada glavni relator (izvjestitelj) će predstaviti Izvješće generalnog tajništva Sinode a bit će predstavljen i radni dokument Instrumentum laboris nakon čega će se raditi u 14 manjih skupina (circoli minori) podijeljenih prema jezicima (francuski, talijanski, portugalski, španjolski i njemački).

Kao što je najavljeno u novoobjavljenoj uputi o održavanju sinodske skupštine na Sinodi će biti izabrano novo tijelo: Redovno vijeće Glavnog tajništva koje će ostati na službi sve do iduće opće redovne skupštine. Ono će biti izabrano tijekom 20. opće kongregacije u petak 26. listopada popodne. Za pružanje informacija o radovima bit će zadužen Dikasterij za komunikacije, kojim predsjeda prefekt dr. Paolo Ruffini, koji će ujedno biti predsjednik Sinodske komisije za informiranje. Glavni izvor informacija predstavljat će svakodnevni brifinzi i tiskovne konferencije koje će koordinirati prefekt Dikasterija za komunikacije. Usto, preko društvenih mreža (Twitter, Facebook i Instagram), Vatican Newsa i Glavnog tajništvo Sinode objavljivat će se i dijeliti informacije o tijeku sinodskih radova. Sugerira se da se koristi hashtag #Synod2018 za sve jezike kako bi se moglo imati globalnu panoramu vijesti o Sinodi.

IKA | Bitno.net