Opće je zadovoljstvo zbog sporazuma između dječje bolnice Bambino Gesù i Uprave Države Grada Vatikana koja će bolničkim helikopterima za hitnu pomoć omogućiti slijetanje na vatikanski helidrom. Papa je očitovao svoju radost jer će sporazum najviše koristiti djeci.

vatikan

Osvrnuvši se na spomenuti ugovor, u razgovoru za našu radiopostaju, Massimiliano Ramponi, ravnatelj bolnice, rekao je kako je ovo za njih vrlo velika prigoda da u pedijatrijskoj hitnosti malim pacijentima mogu jamčiti ono najbolje, također i za bolnicu koja obavlja vrlo složenu djelatnost, a obavlja je u strukturi koja na nacionalnoj razini odgovara zahtjevima hitne pomoći i presađivanja svih organa i tkiva – kazao je ravnatelj.

Ovo je također prigoda da se uđe u pokrajinsku mrežu hitne pomoći, a u nekim slučajevima i izvan pokrajine Lacija. Za nas je vrlo važno da na poziv uvijek možemo odgovoriti odmah, a to će biti moguće zahvaljujući blizini bolnice i Vatikana. Za ovaj sporazum je zaslužan Domenico Giani, glavni nadzornik Vatikanske žandarmerije, kojem zahvaljujemo na njegovoj osjetljivosti i brizi za naše pacijente – kazao je doktor.

RV | Bitno.net