Austrija

U Austriji danas živi, moli i radi oko 6700 redovnika i redovnica u 830 samostana. Broj redovnika je stabilan, dok broj redovnica lagano opada. Godine 2005. bilo je 1953 redovnika (od toga broja 1528 su svećenici, a 425 časna braća). Godine 2008. bilo je 1964 redovnika (1489 svećenika, 475 časne braće), 2009. godine 2109 redovnika (1611 svećenici, 498 časna braća). Godine 2010. bilo je 2061 redovnika (1545 svećenika, 516 časne braće).

Broj redovnica 2005. godine bio je 5061, 2008. g. 4621, 2009. godine 4548 te 2010. g. 4381. Skoro 65% redovnica je starije životne dobi tj. iznad 65 godina, samo 4% je ispod 40 godina života.

Broj novakinja i postulantkinja u cijeloj Austriji je samo 60. Ipak, redovnice u Austriji igraju jednu veoma veliku ulogu. Vode 25 bolnica te 221 školu. U školstvu radi 80 redovnica, u bolnicama više od 250, te kao njegovateljice 300. Po 30 redovnica radi u internatima i dječjim vrtićima. U karitativnim socijalnim zanimanjima radi oko 90 redovnica, dok ih u župnom pastoralu ima nešto manje od 500. Najveće zajednice redovnica u Austriji su Milosrdne sestre svetog Križa iz Welsa koje broje 575 redovnica i franjevke iz Vöcklabrucka s 228 redovnica.

Najveći broj redovnika u Austriji imaju benediktinci koji broje oko 370 redovnika. Franjevačka provincija ima 140 franjevaca u 25 samostana u Austriji i Južnom Tirolu. Austrijska provincija Družbe Božje riječi – verbiti (Steyler Missionare) ima 100 redovnika. Provincija ima 11 kuća, od kojih su dvije u Hrvatskoj, u Zagrebu i Zadru. Isusovaca u Austriji ima oko 90 koji djeluju u Grazu, Innsbrucku, Linzu, St. Andräu, Lavanttalu, Steyru i Beču. Isti broj imaju i salezijanci sv. Ivana don Bosca koji djeluju u 14 redovničkih kuća. Među najvećim brojem redovnika spadaju i cisterciti. U opatiji sv. Križa (Stift Heiligenkreuz) u Wienerwaldu danas živi oko 80 monaha, što je najveći broj dosada u povijesti. Opatija je osnovana 1333. godine.

U cijelome svijetu danas ima oko 920 tisuća Bogu posvećenih osoba. Oko 730 tisuća su redovnice, 135 tisuća redovničkih svećenika, oko 560 redovnika stalnih đakona i nešto više od 54 200 časne braće.

Francisko Pavljuk | Bitno.net