Anglikanci

Evangeličko-luteranska Crkva u Latviji više neće prihvaćati žene za pastore, što je odlučeno na sinodi te Crkve, izvijestili su mediji.

Članovi sinode Evangeličke Crkve odlučili su tročetvrtinskom većinom glasova, točnije sa 77 posto njih, da su pravilo koje je uvedeno 1975. i po kojem se “svakoj osobi koja ima poziv od Boga i koja je obučena za službu dopusti mogućnost zaređivanja” sada ograniči samo na muškarce.

Sada je, naime, i službeno potvrđeno ono što se događalo već godinama, a to je da latvijski luterani nisu već dulje vrijeme primali žene za pastore. Takva je situacija nastala nakon što je 1993. nadbiskup Rige, što je služba koja osobu automatski promovira i na čelo Crkve, postao Jānis Vanags. Vanagsa se u evangeličkim krugovima percipira kao “konzervativnog”, jer se protivi abortusu i eutanaziji, kao i homoseksualnim “brakovima”. Od njegova imenovanja za nadbiskupa Rige, niti jedna žena nije postala pastorom. Prema podacima iz 2013. Evangeličko-luteranska Crkva u toj zemlji ima oko 250.000 krštenih članova, te je među najbrojnijim vjerskim zajednicama u Latviji.

Luteranske Crkve diljem svijeta imaju različita pravila o ženama kao pastorima. Neke od njih, poput Evangeličko-luteranske sinode u SAD-u ili Neovisne evangeličko-luteranska Crkve Njemačke ne prihvaćaju žene kao pastore ili biskupe. Veće luteranske Crkve, poput onih u skandinavskim zemljama ili Evangelička Crkva u Njemačkoj, to čine već dulje vrijeme.

Goran Andrijanić | Bitno.net