U češkom parlamentu od lipnja će zastupnicima i zaposlenicima biti na raspolaganju dvojica kapelana, jedan katolički i evangelički, a sporazum o tome ovih su dana potpisali parlamentarni kancelar Martin Plíšek i predstavnici Češke biskupske konferencije i Ekumenskog vijeća crkava, objavio je u srijedu 17. svibnja Kathpress.

Katolička i Evangelička crkva žele na taj način ponuditi svoje usluge izjavio je predsjednik Češke biskupske konferencije, praški nadbiskup Jan Graubner. Time se, dodao je, ne želi odvajati političare od njihovih župa, duhovnika i ispovjednika, a namjera nije ni utjecati na politiku.

Parlamentarno dušobrižništvo slično je onome koje već postoji u vojsci, policiji, bolnicama ili u zatvorima, rekao je predsjednik Ekumenskog vijeća Crkava u Češkoj Republici Tomas Tyrlik. Ovdje se, prema njegovim riječima, nudi „mogućnost duhovne pratnje u kriznim i drugim situacijama”.

Glavni tajnik češkog ekumenskog vijeća Jan Vins pojasnio je kako kapelani nemaju „misionarsku zadaću” i kako cilj nije „pridobivanje novih vjernika”. Namjera nije „javna promidžba pojedinih zastupnika niti stranaka, niti zauzimanje za interese Crkava”. Kapelani su svima na raspolaganju, neovisno o njihovoj vjerskoj pripadnosti, poručio je.

Parlamentarni kapelani jednom će tjedno u određeno vrijeme biti nazočni u parlamentarnoj kapelici, u kojoj se već sedam godina redovito odvijaju bogoslužja. Osim toga, mogući su i individualni dogovori termina s njima.

Dušobrižnička služba u češkom parlamentu organizirana je po uzoru na slične službe u nekim drugim zemljama, a ujedno je i odgovor na želje zastupnika i namještenika parlamenta.