Jedan muškarac iz američkog grada Detroita tri je godine živio u uvjerenju da je katolički svećenik, ali se naposljetku uspostavilo da ipak – nije. Otac Matthew Hood bio je siguran da je zaređen za svećenika 2017. godine i od tada je obnašao svoju svećeničku službu. Međutim, ovoga je ljeta doznao kako on, ne samo da nije svećenik, nego čak nije ni valjano kršten, piše CNA.

Naime, svaki muškarac koji želi biti svećenik, prije toga mora biti zaređen za đakona, a prije toga, naravno, primiti i sakrament krštenja. Otac Hood dugo je vjerovao da je kršten još kao dječak. Međutim, ovoga je ljeta pročitao “Doktrinalnu notu o promjeni sakramentalne formule na krštenju” koju je nedavno objavila vatikanska Kongregacija za nauk vjere, u kojoj piše kako promjena riječi u obredu krštenje može učiniti nevaljalim.

U Doktrinalnoj noti je, konkretno, objašnjeno da kada krstitelj kaže „Ja te krstim“, on ne govori kao službenik koji izvršava ulogu koja mu je povjerena, već ministerijalno predstavlja znak Krista prisutnoga, koji djeluje u svome Tijelu darujući mu svoju milost i čineći da se u konkretnoj liturgijskoj zajednici očituje “izvorna narav prave Crkve“ (SC 2).

Primjerice, nije valjano ako krstitelj kaže „Mi te krstimo u ime Oca…“, nego pri krštenju treba izgovarati „Ja te krstim u ime Oca…“. Američki svećenik se tada prisjetio snimke sa svojega krštenja gdje se vidi kako đakon izgovara „Mi te krstimo…“. Treba napomenuti kako Crkva smatra da su sakramenti valjani sve dok ne postoji dokaz koji upućuje na suprotno. U ovom slučaju je postojala snimka koja dokazuje da krštenje nije bilo valjano.

Otac Matthew je istoga trenutka nazvao nadbiskupiju i doznao kako se mora ‘ponovno zarediti’, ali prije toga se mora i krstiti. I to nakon što je tri godine živio i osjećao se kao svećenik… Muškarac je vrlo brzo kršten, zatim je primio sakramente euharistije i potvrde te 17. kolovoza ove godine napokon postao svećenik.

Nadbiskupija Detroit objavila je priopćenje u kojem je vjernicima objasnila sve okolnosti ovog nesvakidašnjeg događaja. U njemu piše da je otac Hood sada valjano kršten. „Zahvalimo i slavimo Gospodina na blagoslovima kojima nas je podario kroz službu oca Hooda“, piše.

U priopćenju nadbiskupije piše kako se pri krštenju mora zadovoljiti materija i forma, kao što su riječi koje su izgovaraju, ali i geste, poput trostrukog polijevanja svetom vodom. U slučaju oca Hooda nije bila zadovoljena forma koja se odnosi na riječi.

Također piše kako nadbiskupija pokušava stupiti u kontakt s drugim ljudima koje je krstio đakon Mark Springer jer se pretpostavlja da je pogrešnu formulaciju koristio na brojnim krštenjima koje je imao tijekom svoje 14-godišnje službe u Župi svete Anastazije u gradu Troyu.

U priopćenju stoji i kako odrješenja, koje su vjernici primili od oca Hooda, sama po sebi nisu nevaljana. „Sigurni smo da su svi oni koji su se dobronamjerno obratili ocu Hoodu za ispovijed nisu otišli bez ikakve milosti i oproštenja od Boga.“

Međutim, napomenuli su da svi vjernici koji su ocu Hoodu ispovjedili teški (smrtni) grijeh prije nego što je on bio valjano zaređen za svećenika, taj bi grijeh trebali izreći na sljedećoj ispovijedi. „Ako se pak ne možete sjetiti jeste li ocu Hoodu ispovjedili neki teški grijeh, tu činjenicu također možete spomenuti na sljedećoj ispovijedi“, piše u priopćenju.

Zanimljivo je da otac Hood sada svoju svećeničku službu obnaša u župi koja je posvećena đakonu – svetom Lovri. Nadbiskupija tvrdi kako su ostali svećenici u Detroitu valjano kršteni.