Poljska vlada najavila je povlačenje iz Konvencije Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, poznatoj još pod nazivom Istanbulska konvencija.

Poljska vlada smatra da određene stavke iz konvencije krše prava roditelja o odlučivanju o odgoju svoje djece, te da promiče takozvanu rodnu ideologiju.

Ministar pravosuđa Zbigniew Ziobro rekao je da će njegovo ministarstvo podnijeti zahtjev Ministarstvu rada i obitelji da započne s postupkom povlačenja, prenosi tribun.hr. “Taj sporazum sadrži elemente ideološke prirode koje smatramo štetnima”, izjavio je Ziobro.

Protivljenje promicanju rodne ideologije i ozakonjenju homoseksualnih brakova, kao i mogućnosti posvajanja djece od strane istih bilo je jedno od glavnih pitanja tijekom uspješne kampanje za reizbor predsjednika Andrej Dude.

Poljska vlada već se dugo protivi postavkama Istanbulske konvencije koju je Poljska ratificirala u vrijeme prijašnje vlade 2015.