Papa Franjo je uputio video poruku sudionicima Svjetskog dana mladih 2023. koji će se održati početkom kolovoza u Lisabonu, pozivajući mlade da otvore svoja srca i horizonte s drugim hodočasnicima.

Dok se mladi iz cijeloga svijeta pripremaju za sudjelovanje na Svjetskom danu mladih u Lisabonu, Portugalu, Sveti Otac im je u petak, 20. siječnja poslao video poruku kako bi izrazio svoju radost.

Papa je primijetio da se preko 400 000 mladih prijavilo za sudjelovanje na događaju od 1. do 6. kolovoza 2023. godine.

Žeđ za susretima s drugima

Papa je istaknuo da vjeruje da mladi koji će doputovati imaju dublje razloge i vjeru u odluci, osim samo turističkih.

Svaka mlada osoba koja ide na Svjetski dan mladih ide jer, duboko u sebi, ima potrebu za sudjelovanjem, dijeljenjem svojih iskustava i primanjem iskustava drugih. Mladi su žedni horizonata.

Dodao je da Svjetski dan mladih nudi mladim ljudima priliku da prošire horizonte i da gledaju dalje.

Ne postavljajte zid ispred vaših života, potaknuo ih je. Zidovi vas zatvaraju; horizonti vas tjeraju da rastete. Uvijek gledajte u horizonte vašim očima, ali, prije svega, vašim srcima.

Rušeći zidove, otvarajte horizonte

Papa je rekao da Svjetski dan mladih okuplja ljude iz različitih društvenih slojeva i kultura te ih potaknuo da otvore srca onima koje će susresti.

Zahvalio im je što su iskazali interes te se na vrijeme prijavili za susret, te izrazio nadu da i drugi slijede njihov primjer.

Neka vas Bog blagoslovi; neka vas Djevica Marija čuva. Molite se za mene jer se ja molim za vas! I ne zaboravite: recite „ne“ zidovima i „da“ horizontima.

Žurimo prema Svjetskog dana mladih

Moto Svjetskog dana mladih 2023. jest: Marija ustane i žurno ode!, preuzet iz evanđelja po Luki.

Prvi Svjetski dan mladih održan je 1986. u Rimu, potom u Buenos Airesu (1987.), Santiagu de Composteli (1989.), Czestochowi (1991.), Denveru (1993.), Manili (1995.), Parizu (1997.), Rimu (2000.), Torontu (2002.), Kölnu (2005.), Sydneyu (2008.), Madridu (2011.), Rio de Janeiru (2013.), Krakovu (2016.) i Panami (2019.).