U posljednjih nekoliko mjeseci – objašnjava koordinator zvanja – povećao se broj ljudi koji nam dolaze – posebno mladih profesionalaca, koji ostavljaju ured kako bi započeli nutarnje putovanje koje ih vodi prema sjemeništu ili samostanu. Ne možemo nijekati – kazao je – da je posjet pape Franje uzrok nagloga porasta broja mladih koji želi ispitati i provjeriti svoje zvanje.

Ipak – dodao je Despabiladeras – makar je ovaj nagli porast interesa dobra stvar, sve se molbe trebaju pažljivo razmotriti i vidjeti je li riječ o stvarnim zvanjima ili o trenutačnom oduševljenju. Mi, naravno, ne možemo zanemariti činjenicu da su neki od tih mladih ljudi, preplavljeni ljubavlju i poštovanjem prema Svetom Ocu, vidjevši kako on učinkovito svjedoči za Radosnu vijest – objasnio je koordinator.

Osim što nadgleda centre, Despabiladeras redovito posjećuje škole u Luzonu. «Ne bih to nazvao regrutacijom – kazao je – ta je riječ, u zadnje vrijeme, poprimila negativno obojenje. Ipak, ne nastojimo se odviše ‘rasprodati’. Riječ je samo o načinu da se mladima dâ nekakva ideja o postojanju drugačijega puta, od onoga na koji su navikli. Ako to ne žele, uredu;  ukoliko žele, utoliko bolje» – kazao je.

Koordinatorove riječi potvrđuje i otac Hernando Coronel, rektor Sjemeništa sv. Charlesa, koji porast broja osoba koje se raspituju za redovnička zvanja, također povezuje s nedavnim Papinim apostolskim pohodom Filipinskom otočju. Ove je godine – kaže otac Coronel – zabilježili smo porast od 13% onih koji su upisali studij filozofije i teologije. „Oduševljeni smo gorljivošću koju ljudi izražavaju – dodao je – kao i porastom broja zvanja. Sada se pak imamo usredotočiti na ustrajnost studenata i na kvalitet njihova usmjerenja.

Za profesora dominikanca (CSD), brata Nestora Limquecoa, promicanje zvanja nije posao samo nekih…

„Ne ostavljajmo zadaću promidžbe zvanja samo klericima i redovnicima. Kao članovi Crkve i mi laici smo im, isto tako, pozvani na tom području dati potporu. Svatko od nas: roditelji i učitelji – posebno oni – trebali bi iskazati suradnju poticanjem mladih na ulazak u svećenički ili redovnički stalež“ – rekao je brat Limqueco.

RV | Bitno.net