Svjetsko vijeće Crkvi (WCC) izrazilo je zabrinutost za povijesne crkve i kršćanske spomenike kulture na području koje se nakon prekida vatre našlo na pod nadzorom Azerbajdžana, prenosi Vatican News.

Privremeni generalni tajnik WCC-a Ioan Sauca zbog toga je pisao generalnoj direktorici UNESCO-a Audrey Azoulay, istaknuvši da je ta zabrinutost opravdana s obzirom da je pucano na katedralu Krista Spasitelja u Šuši, koja je nakon ulaska azerbajdžanskih trupa opustošena, a dobili su brojne izvještaje i o drugim štetama na kršćanskim crkvama.

Na područjima Nagorno Karabaha, koja su sada pod nadzorom Azerbajdžana, nalazi se oko 4000 povijesnih, religijskih i kulturnih spomenika od kojih svaki ima „jaku duhovnu i kulturalnu poruku“, istaknuo je vlč. Sauca u pismu i poručio: „Tražimo da UNESCO poduzme sve odgovarajuće mjere za zaštitu tih kršćanskih mjesta.“

Privremeni generalni tajnik također je pozdravio najavljeno slanje izaslanstva koje će na tim područjima popisati sva važnija crkvena i kulturna dobra te izrazio nadu da će UNESCO i ostale međunarodne organizacije postupiti brzo i odlučno.

Upozorio je i da postoji dojam da se želi napisati nova povijest Nagorno Karabaha tako da se tamošnje kršćanske crkve prenamjene u džamije, o čemu je na Twitteru pisao azerbajdžanski ministar kulture u odlasku Anar Karimow. Sauca je podsjetio i na uništenje velikog dijela glasovitoga kamenog križa (kačkal) na armenskom groblju u Julfi.