Zajedničkom suradnjom jednog znanstvenika i jednog umjetnika rekonstuirano je lice koje bi moglo pripadati Mariji Magdaleni.

3D rekonstrukcija izvršena je na temelju lubanje za koju mnogu vjeruju da pripada svetici koja je slijedila Isusa, a koja se čuva u bazilici Marije Magdalene u Saint-Maximin-La-Sainte-Baumeu u Francuskoj.

Mjesto gdje su danas smještene relikvije povezano je s jednom od tradicionalnih priča o tome što se dogodilo s Marijom Magdalenom nakon Kristova uzašašća. Prema francuskom srednjovjekovnom izvještaju, Magdalena je brodom otputovala na jug Franucske kako bi propovijedala evanđelje.

Tamo je, prema legendi, živjela u pećini kao pustinjakinja, sve do smrti. Hranila se samo svetom pričešću koju su joj donosili anđeli. Kasnije su hodočasnici izgradili crkvu iznad njezina groba.

Philippe Charlier, biološki antropolog sa Sveučilišta u Versaillesu, i Philippe Froesch, forenzični umjetnik, uspjeli su napraviti digitalni model lubanje na temelju 500 fotografija relikvije.

Rekli su da je lubanja bila u toliko dobrom stanju da nisu imali problema s određivanjem položaja nosa, očiju i usta, no neke karakteristike poput težine i izraza lica odredili su prema vlastitoj interpretaciji.

Boja kose određena je na temelju vlasi koje su bile očuvane, a boja kože je odabrana prema tonovima koji su najubičajeniji za mediteransko porijeklo.

Charlier je izrazio želju da uzme lubanju iz relikvijara, kao bi mogao izvršiti karbonsko datiranje i DNA analizu, no Crkva se kroz povijest uvijek protivila testiranjima koja uključuju uklanjanje dijelova relikvije.

Iako su Charlier i Froesch rekonstruirali samo lice, nadaju se da će u budućnosti moći rekonstruirati čitavo tijelo na temelju bedrene kosti i rebara koji su položeni uz lubanju.

Napomenimo kako postoje i druge predaje o tome gdje se nalaze posmrtni ostaci Marije Magdalene. Prema pravoslavnoj predaji, Magdalena je živjela u Efezu s apostolom Ivanom kome je pomogla u naviještanju evanđelja. Tamo je i preminula, a njezine su kosti kasnije prenesene u Carigrad.

Ivo Džeba | Bitno.net