Pod geslom S Riječju Božjom kroz život, na blagdan Sv. Jeronima 2020. slavljem svete mise u župi Bosansko Grahovo otvorena je Godina Božje riječi na području Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine.

Slavljem svete mise u svojim katedralama u Banjoj Luci, Mostaru i Sarajevu, na liturgijski spomendan Sv. Jeronima, u četvrtak 30. rujna mi, biskupi Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine, zaključit ćemo Godinu Božje riječi, koja je proglašena u povodu 1600. obljetnice smrti crkvenoga naučitelja Sv. Jeronima, prevoditelja i tumača Svetoga pisma.

Približavajući se završetku spomenute godine, kao pastiri partikularnih Crkava u Bosni i Hercegovini, upućujemo ovu poruku i potičemo sve članove svojih biskupijskih zajednica da žive plodove Božje riječi.

Pozivamo sve svećenike, dijecezanske i redovničke, koji djeluju na teritoriju biskupija u Bosni i Hercegovini, da na dan završetka Godine Božje riječi tijekom misnih slavlja s narodom također izreknu prigodnu homiliju.

1. Crkva u malom – obiteljska Crkva s Riječju Božjom

Božja riječ je živa i djelotvorna. Ona se ne vraća Bogu bez ploda, nego čini ono što Bog hoće i obistinjuje ono zbog čega ju je poslao (usp. Iz 55,10). Plod ove Godine Riječi Božje trebao bi biti vidljiv i prepoznatljiv u svakoj obitelji u svim našim biskupijama. Uvjereni smo da svaka naša kršćanska obitelj ima u svojoj kući Sveto pismo – Bibliju ili barem Novi zavjet. Izvorište svake obiteljske molitve neka bude Riječ Božja, tako da se svakoga dana u obitelji pročita te zajednički s vjerom i pobožnošću posluša pojedini odlomak Riječi Božje kao nadahnuće življenja vjere unutar obiteljske zajednice i u osobnom životu. Toplo preporučamo da roditelji ili starija braća i sestre, ako ih ima u obitelji, pomognu djeci prigodom čitanja Svetog pisma ili Dječje Biblije kako bi maleni rasli s Riječju Božjom te što bolje upoznali i zavoljeli Isusa Krista.

2. Osobna vjera i Riječ Božja

Riječ Božja je izvor utjehe i snage. Kao što svoje tijelo svakog dana hranimo da bi imalo snage za svakodnevni život i rad, tako bi svatko trebao hraniti svoj duh osobnom molitvom i čitanjem Svetog pisma, jer Riječ Božja na osobit način obogaćuje dušu Isusovom blizinom. Božja riječ oblikuje ljudsko srce prema onome što nam je Isus poručio: „…Učite se od mene jer sam krotka i ponizna srca i naći ćete spokoj dušama svojim“ (Mt 11,29). Posebno je važno da u ovom ozračju, koje „krade“ nadu, u Riječi Božjoj otkrivamo i snagu i nadu življenja svoje svakidašnjice.

3. Po Riječi Božjoj čovjek spoznaje da je voljeno biće

U Riječi Božjoj otkrivamo Božju ljubav koja nam se očitovala i darovala te i nas poziva na put ljubavi. Snaga Božje riječi pomaže nam u odupiranju sumornom ozračju, koje nam zasjenjuje pogled u budućnost i vječnost, i beznađu koje nas obeshrabruje. Izvor utočišta i utjehe nam je u Bogu koji nam se objavljuje i daruje po svojoj Riječi. Božji Sin je ušao u našu ljudsku povijest, uzeo naše čovještvo i postao nama u svemu jednak osim u grijehu (usp. Heb 4,15). Sv. Pavao u poslanici Filipljanima kliče: „On, trajni lik Božji, nije se kao plijena držao svoje jednakosti s Bogom, nego sam sebe ‘oplijeni’ uzevši lik sluge, postavši ljudima sličan; obličjem čovjeku nalik, ponizi sam sebe, poslušan do smrti, smrti na križu“ (Fil 2,6-8). Ljubljeni Isusov učenik Ivan nam svjedoči: „Bog je tako ljubio svijet te je dao svoga Sina Jedinorođenca da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni. Ta Bog nije poslao Sina na svijet da sudi svijetu, nego da se svijet spasi po njemu“ (Iv 3,16-21).

4. Plod Godine Riječi: osobni život s Riječju Božjom

Bog je utjelovljenjem svoga Sina ušao u naše vrijeme i po Marijinu prihvaćanju Božjega plana spasenja Riječ je tijelom postala i nastanila se među nama. Pozvani smo tu objavljenu Riječ što bolje upoznati, svim srcem prihvatiti i svoj život uskladiti prema toj darovanoj ljubavi, što u konačnici vodi promjeni vlastitoga života i svijeta u kojemu živimo. Onaj koji je spoznao Božju ljubav objavljenu u Isusu iz Nazareta ne može više živjeti kao da se On nije rodio, umro i uskrsnuo. On, utjelovljena Božja riječ, obećao je svoju trajnu prisutnost onima koji su u Njegovo ime okupljeni, slušaju Riječ i žive po njoj.

Moleći zagovor Sv. Jeronima, ljubitelja Božje riječi zapisane u Svetom pismu, na sve članove svojih biskupijskih zajednica zazivamo obilje Božjega blagoslova!

Sarajevo, na blagdan Sv. Mateja apostola i evanđelista, 21. rujna 2021.

Vinko kardinal Puljić
nadbiskup metropolit vrhbosanski
predsjednik BK-a BiH