Nakon 68 dana, dakle nakon gotovo deset tjedana, vrata bazilike sv. Petra u Vatikanu su ponovno otvorena i prvi vjernici su već jutros, 18. svibnja, ušli i sudjelovali na misi, koju je papa Franjo slavio u kapeli sv. Sebastijana, gdje je pokopan sv. Ivan Pavao II., prigodom obilježavanja stote obljetnice njegova rođenja.

Bazilika sv. Petra kao i ostale rimske crkve pod jurisdikcijom Vatikana: sv. Pavla, sv. Ivana Lateranskog i svete Marije Velike, u više su navrata dezinficirane i danas otvorene.