Sveta Stolice je novinarima u srijedu 27. studenoga predstavila kampanju za sirijsku djecu koja su pogođena građanskim ratom. Inicijativa je usmjerena na zdravstvenu zaštitu, a podupiru je Papinsko vijeće “Cor Unum”, rimska bolnica “Bambino Gesu” i Libanonski Caritas.

Foto: www.asianews.it

Foto: www.asianews.it

Najprije će više od 3.000 djece u Libanonu primiti hitnu medicinsku pomoć, rekao je predsjednik “Cor Unuma” kardinal Robert Sarah. Potom će u izbjeglički logor u libanonskom Bekaa-Edene biti poslani liječnici iz klinike s potrebnom medicinskom opremom. Ondje će pregledavati i liječiti bolesnike, uz financijsku potporu “Cor Unuma”, a u suradnji s volonterima i djelatnicima Libanonskog Caritasa.

Do sada je više od 78 milijuna dolara (oko 57 milijuna eura) crkvene pomoći dostavljeno sirijskim izbjeglicama, rekao je kardinal Sarah. Prema izvješću, prikupljena sredstva podijeljena su u 20 sirijskih gradova, kao što su Damask, Homs i Alep, kao i u zemljama regije koje su prihvatile izbjegle i prognane. Kardinal je istaknuo da je prema podacima UNHCR-a, UN-ova Ureda za izbjeglice, unutar zemlje i po susjednim državama raseljeno tijekom ovoga građanskog rata više od dva milijuna Sirijaca, a samo u Libanonu ih je 800.000. Više od polovice ih je mlađe od 17 godina, dodao je kardinal.

Kardinal Sarah će u Libanonu boraviti od 4. do 8. prosinca, kako bi stekao što jasniju sliku stanja na terenu. Pohvalio je dobru suradnju crkvenih ustanova s humanitarnim organizacijama. Važnu ulogu u tome imao je ove godine oformljeni koordinacijsku ured u Beirutu, koji usklađuje aktivnosti svih karitativnih organizacija.

IKA