Peta obljetnica smrti Chiare Lubich

Članovi Pokreta fokolara spremaju se obilježiti petu obljetnicu smrti Chiare Lubich (22. siječnja 1920. – 14. ožujka 2008.), utemeljiteljice Pokreta fokolara i njegove prve predsjednice. Za tu se prigodu u čitavom svijetu priprema niz manifestacija s ciljem istraživanja kulturne vrijednosti Chiarinih spoznaja.

Tako će doprinos karizme jedinstva međureligijskom dijalogu biti u središtu događaja u Mumbaju u Indiji, u Los Angelesu (SAD) i na Institutu katoličkih znanosti Sveučilišta Južne Kalifornije; u Avellanedi (Argentina) produbit će se karizma jedinstva u dijalogu sa suvremenom kulturom; u Loretu (Italija) tema će biti “Društveni i kulturni putovi prema sveopćem bratstvu”. U Murciaji (Španjolska) i u Frankfurtu (Njemačka) održat će se konferencije-koncerti. Skupovi i okrugli stolovi pripremaju se u Beogradu na temu ekonomije, u San Antoniju u Teksasu bit će riječi o ekleziologiji zajedništva, a na Sveučilištu u Pretoriji (Južna Afrika) tema će biti “Čovječanstvo na raskrižju: izazov jedinstva u trećem tisućljeću”. Ekumenski karakter imat će skup u Ženevi, organiziran u suradnji s Ekumenskim gradskim centrom, kao i onaj u Oslu, a karizma jedinstva i mladi bit će u središtu događaja u gradovima Iringa u Tanzaniji, u Sivigli (Španjolska) i Puebli (Meksiko).

Od posebnog je značaja međunarodni skup u Rimu pod naslovom “Chiara Lubich: karizma, povijest, kultura” zakazan za 14. ožujka u Velikoj dvorani rektorata na sveučilištu La Sapienza, a 15. ožujka u auditoriju Centra Marijapoli u Castel Gandolfu.

Obljetnica smrti Chiare Lubich obilježit će se i u tri hrvatska grada

U Zagrebu, u nedjelju 17. ožujka u crkvi Sv. Križa u Sigetu bit će misa u 14 sati, a od 15 do 17 sati program u dvorani na temu “Ja – bližnji – Bog”. Istoga dana, 17. ožujka, održat će se susret u Splitu na temu “Obitelj srce čovječanstva” u dvorani Nadbiskupskog sjemeništa, Zrinsko-frankopanska 19. U programu sudjeluje Rosa Calo iz centra Novih obitelji u Rimu. Misa je u 17.30 sati.

U nedjelju 24. ožujka od 14.30 do 17.30 sati bit će susret u Đakovu na temu “Ja – bližnji – Bog” u Metodovoj dvorani Svećeničkog doma (ulaz iz Pavićeve ulice), a misa u katedrali bit će u 18 sati. Na sva tri susreta predviđen je program za djecu. (ika/bitno.net)