Gospodin kuca na vrata da uđe u nas, ali koliko puta kuca i na vrata iznutra da ga pustimo van! kazao je Papa „digitalnim evangelizatorima” – kršćanima koji žele evangelizirati online i na društvenim mrežama — kako bi ih potaknuli da budu aktivni članovi Crkve u digitalnom prostoru.

Važna je to inicijativa, kazao je Papa u kratkoj video-poruci sudionicima na španjolskom jeziku. „Neka vam ovaj susret pomogne da osjetite da ste zajednica, kao dio misionarskog života Crkve, koja se nikada nije bojala ići prema novim obzorima i granicama te kreativno i hrabro naviještati milosrđe i nježnost Božju“.

Papa Franjo također je podsjetio na ohrabrenje koje je pružio katolicima tijekom svog nedavnog apostolskog putovanja u Kanadu. „Moramo pronaći nove načine za navještaj srca evanđelja onima koji još nisu susreli Krista“, ponovio je. „Ovo zahtijeva pastoralnu kreativnost koja je sposobna doprijeti do ljudi tamo gdje žive – ne čekati da dođu – pronaći prilike za slušanje, dijalog i susret“.

Sveti Otac potaknuo je mlade katolike da se ne boje pogrešaka u svom nastojanju da evangeliziraju na Internetu. „Ne umaram se ponavljati da mi je draža Crkva koja je ranjena jer izlazi na egzistencijalne periferije svijeta, nego Crkva koja je bolesna jer ostaje zatvorena u svojim sitnim sigurnostima.“

Papa je izrazio nadu da bi digitalni misionari mogli učiniti Internet i društvene mreže mjestima koja su „puna čovječnosti”, jer se ponašaju kao dobri Samarijanci prema drugima. Ako se dobro odnose prema drugima na Internetu, rekao je, suvremena kultura će moći spoznati Boga osjećajući ga u vama. „Idite i nosite Isusovu nadu, osobito onima koji su najudaljeniji, dajući im razloge za njihovu nadu”, rekao je.

Papa je poruku zaključio riječima ohrabrenja za sve digitalne evangelizatore. „Neka riječi budu popraćene milosrđem te neka virtualnost ojača prisutnost, tako da web može stvoriti zajedništvo koje čini Isusa prisutnim u vlastitoj kulturi“.