Govoreći o stoljeću nazočnosti Apostolske nuncijature u Beogradu, nuncij Suriani rekao je da su se zbili brojni događaji koji su obilježili tih stotinu godina diplomatskih odnosa. Smjenjivala su se mirna razdoblja s teškim i bolnim vremenima. Dok je, s jedne strane, uvijek stajala Sveta Stolica, s druge strane su se partneri mijenjali sve do posljednjih godina, gdje je sada domaćin i sugovornik Republika Srbija. Nuncij je pojasnio da Sveta Stolica održava diplomatske odnose sa 183 države i s brojnim međunarodnim organizacijama. U svijetu postoji 110 nuncijatura i 280 aktivnih diplomata koji u njima obavljaju službu. Jedan od primarnih ciljeva pontifikalne diplomacije je zaštita prava na prakticiranje vjere i vjerskih sloboda, što je dio osnovnih ljudskih prava.

Dobra suradnja države i Crkve, uz puno poštovanje pripadajućih nadležnosti, kao i predani rad na očuvanju principa koji su najčvršće povezani s čovjekovom religioznom dimenzijom, korist su za svakog vjernika, ne samo za katolike, i pridonose integralnom blagostanju. Zadatak svakog dobrog diplomata upravo je ohrabrivanje i podržavanje dijaloga i suradnje kako bi se izbjegli sukobi i podjele. „Teško je sažeti ostvareno, ali vjerujem da se može reći da je, i pored teškoća, učinjeno puno, no ostaje također još mnogo toga za učiniti, sve dok se katolička zajednica u Srbiji ne prestane promatrati kao strano tijelo, već kao integralni dio društvene zajednice Srbije, što ona uistinu i jest“, istaknuo je mons. Suriani.

Zbog pandemije koronavirusa nije proslavljen Papin dan, koji se već tradicionalno održava na svetkovinu svetih apostola Petra i Pavla, koji je ove godine trebao biti posvećen stotoj obljetnici nazočnosti Apostolske nuncijature u Beogradu, a nuncij se nada da će se u budućnosti moći organizirati svečana proslava.

Ocjenjujući četverogodišnji boravak u Srbiji i odnose sa Srpskom pravoslavnom Crkvom, nuncij Suriani rekao je da je iskustvo koje je stekao u Srbiji vrlo zanimljivo i pozitivno. „Priznajem da sam otkrio zemlju bogatu poviješću, kulturama, tradicijama, i, želim dodati, također veoma dobrom hranom i vinima“, prokomentirao je mons. Suriani.

„Kada govorimo o mome odnosu sa Srpskom pravoslavnom Crkvom, mogu reći da me je od našeg prvog susreta patrijarh Irinej prihvatio kao brata i osjećam da odnos koji imam s njim mogu opisati kao iskren, srdačan i bratski. Bio sam u prigodi uspostaviti vrlo srdačne odnose i s drugim episkopima, svećenicima i laicima. Generalno govoreći, moja misija mi daje mogućnost da bolje upoznam braću pravoslavce. Jasno je da se iz poznanstava rađa poštovanje, a iz toga dobri ljudski odnosi koji su sposobni u različitosti vidjeti bogatstvo, a ne prepreku. Ne skrivam patnju koju osjećam pri zaključku da, premda je prijeđen dug put da bi se popravio razdor i da se uspostavi zajedništvo, mora se prijeći još puno. Povijest je učiteljica života. Dakle, potrebno je učiti od povijesti da se ne bi ponavljale greške, ali potrebna je i hrabrost okrenuti novi list, kako ne bismo postali zarobljenici povijesti i kako bismo pročistili sjećanje. To je proces koji se čini dijalogom, premda on, nažalost, ne donosi uvijek sve željene plodove. Možda je i najvažnija hrabrost evanđeoskog pomirenja, koje zahtjeva milosrđe i oproštaj. Papa Franjo je u više prilika pokazao naklonost prema patrijarhu Irineju i ovoj zemlji, ne skrivajući svoju želju da je posjeti. Mislim da su politički autoriteti vrlo raspoloženi da ga prime, kao i mnogi građani, koji su mi svih ovih godina to otvoreno pokazivali. Želio bih da vrijeme za Papin posjet, za koji neki smatraju da nije zrelo, što prije sazrije“, istaknuo je nuncij Suriani.

Na pitanje o kanonizaciji bl. Alojzija Stepinca, nuncij je istaknuo da su „sa strane Svete Stolice i pape Franje prijeđeni svi mogući putevi kako bi se uklonila svaka sumnja“. Zatražena je i uspostavljena komisija, sastavljena od članova Srba i Hrvata, koja je omogućila da se obnovi dijalog, koji je bio prekinut, a koji je donio određene plodove. Želja je obje strane da se taj dijalog nastavi, kako bi se bacilo svjetlo i na druge aspekte tog povijesnog razdoblja, bolnog i kontroverznog. „U svakom slučaju, bilo bi mi žao da ti događaji nastave biti nesavladiva prepreka u odnosima između Katoličke Crkve u Hrvatskoj i Srpske pravoslavne Crkve, jer je to i rana na našem kredibilitetu kao kršćana. Štoviše, Isus je rekao: ‘Po ovom će svi znati da ste moji učenici: ako budete imali ljubavi jedni za druge’“, zaključio je nuncij Suriani.

„Politika“ navodi da uz pomoć nuncija Surianija priprema intervju s papom Franjom koji će imati za cilj jačanje mira, ljubavi i odnosa među kršćanima i narodima drugih religija.

Razgovor s apostolskim nuncijem u Srbiji u cijelosti je objavljen na mrežnoj stranici Beogradske nadbiskupije.