Postotak Amerikanaca koji smatraju pornografiju moralno prihvatljivom u proteklih je godinu dana porastao više nego u svim ostalim godinama ovog desetljeća zajedno. Brojčano izraženo, danas 43% Amerikanaca ne smatra da se uporabom pornografije krši moralni zakon, prije godinu dana takav stav je imalo njih 36%, a na početku desetljeća 30%.

Rezultati su to istraživanja koje je provela američka agencija za istraživanje tržišta i javnog mišljenja Gallup.

Pornografija je tako postala moralno prihvatljivijom od eutanazije, istospolnih odnosa, izvanbračne djece i drugih društvenih pitanja za kojima je u ovom pogledu dosad zaostajala.

Jedno od mogućih objašnjenja, prema Gallupovu analitičaru Andrewu Duganu, moglo bi biti žestoko kritiziranje Donalda Trumpa od strane porno glumice Stormy Daniels, koje je „pornografiji dalo dojam moralnog kredibiliteta kojeg ranije nije imala“.

Jedina kategorija ispitanika među kojima je moralna prihvatljivost pornografije opala u odnosu na prethodnu godinu su vjenčane osobe, među kojima je prihvatljivost pornografije pala s 37% na 35%, dok je najveći rast zabilježen među nevjenčanima s 35% 2017. godine, na 50% 2018. godine.

Što se tiče spolne i dobne raspodjele, čak 67% muškaraca između 18 i 49 godina pornografiju smatra moralno prihvatljivom, naspram 41% žena iste dobne kategorije. Među ljudima koji su prešli pedesetu godinu situacija je mnogo bolja, budući da 36% muškaraca i 23% žena iz te kategorije smatraju pornografiju prihvatljivom.

Uočljiva je i razlika pristupu pornografiji kod ljudi kojima je religija jako važna i onih kojima nije jako važna. 76% ispitanika iz druge grupe nema moralnih problema s pornografijom, dok iz prve grupe to vrijedi za njih 22%. Valja istaknuti kako su prije samo godinu dana obje navedene brojke bile manje za 6%.

Među onima koji se politički izjašnjavaju kao republikanci 27% je onih prema kojima pornografija i moral nisu u sukobu, dok isto vrijedi za 53% demokrata, čiji je broj u tom pogledu narastao za 11%.

U istraživanju je sudjelovalo 1024 ispitanika, a provedeno je od 1. do 10 svibnja ove godine.

Ivo Džeba | Bitno.net