Na svečanoj misi u mostarskoj katedrali sudjeluju apostolski nuncij u Republici Hrvatskoj Luigi Pezzuto, predsjednik Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine kardinal Vinko Puljić, Tomo Vukšić, nadbiskup koadjutor vrhbosanski i apostolski upravitelj Vojnog ordinarijata u Bosni i Hercegovini, banjolučki biskup Franjo Komarica, pomoćni banjolučki biskup Marko Semren, apostolski vizitator s posebnom ulogom za Župu Međugorje Henryk Hoser.

Na svetoj misi koncelebriraju hrvatski biskupi članovi Hrvatske biskupske Konferencije: predsjednik Hrvatske biskupske konferencije zadarski nadbiskup Želimir Puljić, splitsko-makarski nadbiskup Marin Barišić s nadbiskupom koadjutorom Splitsko-makarske nadbiskupije i apostolskim upraviteljem Porečke i Pulske biskupije Draženom Kutlešom, krčki biskup Ivica Petanjak, gospićko-senjski biskup Zdenko Križić, varaždinski biskup Bože Radoš, dubrovački biskup Mate Uzinić, šibenski biskup Tomislav Rogić, šibenski biskup u miru Ante Ivas.

Na misi sudjeluju i članovi Međunarodne biskupske konferencije sv. Ćirila i Metoda predvođeni beogradskim nadbiskupom Stanislavom Hočevarom te Mirko Stefković kao predstavnik Subotičke biskupije, zatim provincijal Hercegovačke franjevačke biskupije Uznesenja BDM Miljenko Šteko, provincijalka družbe Školske sestre franjevki u Hercegovini Zdenka Kozina, brojni svećenici, redovnici, redovnice, bogoslovi i sjemeništarci iz Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske.

Na misi sudjeluju i brojni državni dužnosnici u Bosni i Hercegovini i Republici Hrvatskoj. Visoku državnu delegaciju iz Hrvatske predvodi predsjednik Vlade Republike Hrvatske Plenković.

Na početku svečanog misnog slavlja pročitana je Bula imenovanja mons. Petra Palića mostarsko-duvanjskim biskupom i trajnim Apostolskim upraviteljem Trebinjsko-mrkanskim na latinskom te prijevod na hrvatskom jeziku čime je mons. Palić ustoličen za mostarskog biskupa.

———————————

U nastavku donosimo bulu imenovanja mons. Petra Palića mostarskim biskupom u latinskom izvorniku, ali i u prijevodu na hrvatski jezik. Ovaj dokument je papa Franjo potpisao 11. srpnja 2020. godine.

FRANCISCUS EPISCOPUS SERVUS SERVORUM DEI Venerabili Fratri PETRO PALIĆ, hactenus Episcopo Pharensi, nominato Episcopo Mandetriensi-Dumnensi ac Administratori Perpetuo Tribuniensi-Marcanensi, salutem et Apostolicam Benedictionem.

Salutis aeternae Auctor, integerrima beatae Matris suae virginitate fecunda servata, humano generi ineffabilem felicitatem praestitit. Nos autem, eiusdem vices gerentes in terris, illud praecipue consideramus, quod summopere oportet et opus est Ecclesiam pacem caritatemque Evangelii omni studio proclamare. Quamobrem cogitationes Nostras nunc convertimus ad pontis antiqui civitatem, Pastore orbatam ob renuntiationem Venerabilis Fratris Ratko Perić, postremi eius Praesulis. Populum ideo gregis Mandetriensis-Dumnensis ac Tribuniensis-Marcanensis tibi, Venerabilis Frater, visum est Nobis committere, qui hucusque in laboribus tuis in dioecesim Pharensem conversis humanarum et sa¬cerdotalium dotum te ostendisti ornamento suffultum, quae necessariae videntur ad has communitates apte pascendas. Ideo, auditis consiliis Secretariae Status et Congregationis pro Episcopis, ex Nostrae Apostolicae potestatis plenitudine, te, vinculo soluto dioecesis Pharensis, Episcopum MANDETRIENSEM-DUMNENSEM ac Administratorem Perpetuum TRIBUNIENSEM-MARCANENSEM nominamus, debitis datis iuribus congruisque imposi¬tis obligationibus. Huius porro nominationis tuae certiores facies clerum ac populum istarum ecclesialium communitatum nunc tibi concreditarum, ut sciant quis sibi sit datus moderator in via salutis aeternae. Quod ad te attinet, Venerabilis Frater, qui iam Dominum te in altum ducere retiaque laxare iubentem audisti, nitere animas ibi nunc tibi concreditas diligenter curare, dum Christum, qui “est pax nostra” (Ef 2, 14) rogamus, ut, Beata Maria Virgine Matris Ecclesiae intercedente, munus pacis fautoris exerceas et sincerae caritatis dispensatoris, quo christifideles te studiosum gratiae ministrum inveniant.
Datum Romae, Laterani, die undecimo mensis Iulii, in memoria s. Benedicti abbatis, anno Domini bismillesimo vicesimo, Pontificatus Nostri octavo.
FRANCISCUS PP.
Franciscus Piva, Prot. Ap.

————————————-

FRANJO BISKUP SLUGA SLUGU BOŽJIH Časnom bratu PETRU PALIĆU, dosadašnjem Hvarskom biskupu, novoimenovanom Mostarsko-duvanjskom biskupu i Trebinjsko-mrkanskom trajnom upravitelju, pozdrav i Apostolski blagoslov.

Tvorac vječnoga spasenja, očuvavši posve cjelovito plodno djevičanstvo svoje Majke, ljudskomu je rodu dao neizrecivu sreću. A Mi pak, koji izvršavamo namjesničku službu Njegovu na zemlji, ovo osobito smatramo da je vrhunski prikladno i potrebno da Crkva sa svom revnošću naviješta mir i ljubav Evanđelja. Zbog toga misli Naše sada svraćamo na grad Staroga mosta, grad koji je ostao bez pastira po odreknuću njegova posljednjeg biskupa, časnoga brata Ratka Perića. Stoga Nam se učinilo prikladnim Tebi, Časni brate, povjeriti narod Mostarsko-duvanjskoga i Trebinjsko-mrkanskoga stada, jer si se sve do sada u svojem nastojanju uloženu u Hvarsku biskupiju pokazao postojan uresom ljudskih i svećeničkih vrlina, koje se čine neophodnima kako bi ove zajednice prikladno pastirski vodio. Stoga, saslušavši savjete Državnoga tajništva i Kongregacije za biskupe, puninom Naše Apostolske vlasti, a prethodno Te razriješivši veze s Hvarskom biskupijom, Tebe imenujemo MOSTARSKO-DUVANJSKIM biskupom i TREBINJSKO-MRKANSKIM trajnim upraviteljem, sa svim pripadajućim pravima i odgovarajućim naloženim obvezama. Zatim ćeš o ovom svojem imenovanju upoznati kler i puk ovih sada Tebi povjerenih biskupijskih zajednica, da znaju tko im je dodijeljen kao predvodnik na putu vječnoga spasenja. A što se Tebe tiče, Časni brate, koji si već poslušao Gospodina koji Ti je zapovjedio da izvezeš na pučinu i da baciš mreže, nastoj ondje sada Tebi povjerene duše pomno paziti, dok Krista, koji „je mir naš“ (Ef 2,14), molimo da, po zagovoru Blažene Djevice Marije, Majke Crkve, izvršavaš službu promicatelja mira i upravitelja iskrene ljubavi, da Te tako Kristovi vjernici prepoznaju kao revna poslužitelja milosti.

Dano u Rimu, kod sv. Ivana Lateranskoga, jedanaestoga dana mjeseca srpnja, na blagdan sv. Benedikta opata, godine Gospodnje dvije tisuće dvadesete, osme Našega Pontifikata.

FRANJO, PAPA
Francesco Piva, Ap. Prot.

Foto: IKA

*OVDJE možete pročitati životopis biskupa Petra Palića.

**Propovijed mons. Palića prilikom svečanosti preuzimanja službe možete pročitati OVDJE.