Obiteljsko savjetovalište Caritas Zagrebačke nadbiskupije nedavno je pokrenulo novi preventivni program kojemu je cilj osnaživanje djece kako bi se mogla nositi sa stresom, krizama i izazovima odrastanja.

U praksi se često događa da se djeca godinama nose s emocionalnim i drugim poteškoćama u razvoju, koja se na vani manifestiraju kasnije, tek u srednjoj školi, kada dijete postaje bezvoljno, zatvara se u svoj svijet što postaje vidljivo i kroz poteškoće u školi itd. Da bi se to izbjeglo ili svelo na minimum potrebni su preventivi programi. U njih svrstavamo programe osnaživanja kroz koje se osim potpore i osnaživanja, mogu prepoznavati poteškoće kod djece te pravodobno pružiti stručna pomoć.

To je prepoznato i u Obiteljskom savjetovalištu Caritasa Zagrebačke nadbiskupije te je uvedeno individualno i grupno osnaživanje djece kako bi djeca u sebi i svojoj neposrednoj okolini stekla snagu i pronašla način kako se uspješno suočiti sa stresom te prevladala krize i unaprijedila odnos s vršnjacima i odraslima.

U savjetodavnom radu Caritasova Obiteljskog savjetovališta koriste se različite tehnike primjerene za djecu od četvrte godine nadalje. Pozitivna iskustava i pozitivne emocije proširuju lepezu razmišljanja i reagiranja, potiču kreativnost, fleksibilnost i učinkovitije donošenje odluka kao i altruistično ponašanje. Negativne emocije i stanja nerijetko se teško osvješćuju i prihvaćaju (npr. srdžba, krivnja, tuga), tako osoba nije ni svjesna da ta energija, neizražene emocije ostaju u organizmu i opterećuju ga.

Ekspresivne i kreativne tehnike koje se koriste u radu Caritasova Obiteljskog savjetovališta, a prethode vježbama osnaživanja, pomažu djeci u upoznavanju vlastitih emocija i stanja te im omogućuju da izraze i izbace dio tih osjećaja i energije na prihvatljiviji način. Primjerice, dok dijete gnječi glinu ili nanosi gusti namaz boje, ono pritom dio osjećaja i energije izbacuje iz sebe, na način da još uvijek može kontrolirati osjećaje i misli vezane uz tu energiju.

U radu s najmlađima u Savjetovalištu se koriste i različite drvene didaktičke igračke koje također prethode vježbama osnaživanja, a osim što služe za razvoj fine motorike, navode dijete na razmišljanje i logičko zaključivanje. Dijete se usredotočuje na rješavanje zadataka koje ove igračke nude, razvija maštu, spretnost te kognitivnu i emocionalnu snagu.

Igra djeci omogućuje da stvore i otkriju svijet kojim mogu upravljati i kroz to pobijede strah dok vježbaju i pokušavaju raditi sve ono što rade i odrasli. Dok upravljaju svojim svijetom, igra im pomaže da razviju pažnju koja je iznimno važna za učenje s razumijevanjem, kao i nove vještine koje vode ka snažnijem samopouzdanju i dubljem upoznavanju sebe.

Vježbe osnaživanja mogu se primjenjivati u individualnom radu i u skupini sa sadržajima stvarnog života ili mašte. Važan dio vježbi osnaživanja čine unutarnje slike. Djeci je u pravilu lakše nego odraslima predočiti unutarnje slike, jer još nisu uvjetovana racionalnošću i sudovima o stvarnosti.

Dječje poteškoće u odnosima često su odraz neke problematike roditelja. Stoga je dobro u samom početku raditi i na osnaživanju roditelja.

U radu s djecom u Caritasovu Obiteljskom savjetovalištu ADI savjetnik nastoji se uskladiti s njihovim svijetom na način da im dopusti da mu ispričaju nešto što im se sviđa raditi, zanima se za njihove omiljene igre i sl. Uz to djeci se ukratko objasni što će raditi zajedno s ADI savjetnikom. Kroz vježbu osnaživanja (to može biti i priča u kojoj se naziru razne tematike vezane za njihov svijet) djeca se otvaraju, izražavaju svoje potrebe i želje. Djeca sama pritom postanu svjesna pozitivnih sadržaja koje nose u sebi, te tako sami na temelju istih dođu do novih rješenja, pronađu snagu za drugačije ponašanje i postupanje.

Za dodatne informacije zainteresirani roditelji mogu se obratiti Obiteljskom savjetovalištu Caritasa Zagrebačke nadbiskupije na e-mail savjetovaliste.djeca@czn.hr ili na telefon 099 2391 610.

Irena Konda, dipl. soc. radnica, ADI savjetnik za djecu