U ime obitelji

Poštovana gospođo saborska zastupnice,
Poštovani gospodine saborski zastupniče,

Građanska inicijativa „U ime obitelji“ zahvaljuje svim saborskim zastupnicima koji se zalažu za pravo hrvatskih birača na odlučivanje na referendumu.

Legitimna su očekivanja birača koje predstavljate u Hrvatskom saboru, kao najvišem predstavničkom tijelu hrvatskih građana, da se nastavite zalagati za demokratsko pravo birača na izravnu demokraciju i ukidanje svakog oblika diskriminacije prema hrvatskim državljanima koji žive izvan Republike Hrvatske.

Stoga Vas molimo da zastupate prava i interese hrvatskih birača tako da:

1. Svojim glasom ne podržite predložene promjene hrvatskog Ustava vezane uz referendumsko odlučivanje. Predložene promjene praktično onemogućuju da u budućnosti hrvatski birači izravnim odlučivanjem mijenjaju Ustav svoje zemlje:

– Uvođenje kvote izlaznosti od 40% predstavlja korak unatrag u odnosu na stečena prava birača za referendum o pristupanju RH Europskoj uniji kada je ukinuta kvota izlaznosti od 50%. Izlaznost na tom referendumu iznosila je 43%. Na referendumu o definiciji braka, koji su inicirali sami građani, izlaznost je bila 38%. I u većini europskih zemalja odaziv birača na referendumu je redovito ispod 40%.

-Uvođenje kvote izjašnjavanja ZA referendumsko pitanje od 50% ukupnog biračkog tijela. Odbor za Ustav, poslovnik i politički sustav Hrvatskog sabora predložio je da se o aktima, koji se u Saboru inače donose dvotrećinskom većinom, na referendumu mora izjasniti ZA više od 50 posto od ukupnog broja birača upisanih u popis birača za taj referendum. Hrvatska bi još uvijek bila van EU-a da je navedeni uvjet vrijedio pri referendumu za pristupanje EU-u jer je na tom referendumu ZA glasalo samo 28,8% birača od ukupnog broja birača! Isto tako, to bi značilo da o promjeni Ustava RH u Saboru može odlučiti 101 zastupnik, a izravnom demokracijom mora biti ZA čak 50% od ukupnog broja birača, dakle njih više od 2 250 000. Aktualna vlast premijera Milanovića dobila je slobodan mandat na četiri godine na temelju glasova manje od 25% birača – njih nešto više od 950 000.

– Prenačelno i preopširno postavljeni izuzeci (npr. Glava III Ustava RH) kod tematike o kojoj nije dopušteno glasovati na državnom referendumu vodi u daljnju pravnu neizvjesnost i mogućnost preširokog i proizvoljnog tumačenja od strane predstavnika javne vlasti.

Podizanje ruke za ovakve promjene Ustava znači glasanje za prijetnje premijera Milanovića koji je jasno dao do znanja da u budućnosti želi otežati i ograničiti pravo hrvatskih građana na odlučivanje putem referenduma.

2. Predložite ili podržite amandman Ustavnih promjena koji bi osigurao promjenu Ustava na način da hrvatski državljani koji žive izvan Hrvatske ne moraju glasovati u konzularnim predstavništvima već da mogu glasovati dopisnim putem i/ili internetom. Ovakav način glasanja za državljane demokratskih država koji žive izvan svojih zemalja je standard. U XI. izbornoj jedinici (dijaspora) postoji oko 411 000 birača koji imaju pravo glasa, ali to pravo, zbog prethodno potrebne aktivne registracije za ostvarivanje toga prava i mogućnosti glasanja samo u diplomatsko-konzularnim predstavništvima redovito iskoristi manje od 1,6% birača.

S poštovanjem,
Organizacijski odbor Građanske inicijative „U ime obitelji“