don Damir Stojić

1. Poštovani predsjednički kandidati, tijekom sučeljavanja na HTV-u ustvrdili ste da je abortus zlo, na koje žena ima pravo. Zašto je abortus zlo? Ako je abortus zlo, dakle nešto krivo, kako je moguće imati pravo na zlo? Da li su vam poznati neki drugi primjeri, odnosno prava, slična ovom?

Pretpostavljam da mislite da kao ljudska bića imamo ljudska prava. U kojem trenutku nastaje ljudsko biće sa svim ljudskim pravima? Pri porodu ili ranije?

Mogao bih postaviti ovo pitanje konkretnije: vi imate ljudska prava – da li ste ih ostvarili tek rođenjem? Poštovani kandidati, kada ste stekli svoja ljudska prava?

2. Za trenutak odbacimo ideju da je nerođeno dijete ljudsko biće s ljudskim pravima. Pretpostavimo da su ove teze nepouzdane, iako zapravo nisu.

Nadalje, ne bi li odluka o zakonitom pobačaju bila u suprotnosti s načelom donošenja odluke koja je donesena u neizvjesnosti i pod sumnjom. Naime, čak i da “ne znamo kad ljudski život počinje” (ali znamo) slijedilo bi, naravno, da ne znamo da fetus nije živo ljudsko biće; tj. da ne znamo da pobačaj nije moralno jednak ubojstvu. Nije li upravo to (trenutak započinjanja ljudskog života) ono što bi trebali znati prije bilo kakvog dopuštanja pobačaja?

Evo jedne analogije: zamislimo da postoji jedna stara zgrada u centru grada koja bi trebala biti srušena. Prije uništenja zgrade, nisam li moralno i zakonski obvezan provjeriti da nema nikoga u zgradi i da bez te sigurnosti ne bih trebao nastaviti s rušenjem?

Krivo je učiniti nešto takvo jer bi to bilo ravno ubojstvu drugoga. Pro-choice ljudi priznaju da bi pobačaj mogao biti ravan ubojstvu drugoga zato što priznaju da ne možemo utvrditi da život ne počinje prije nego se sam pobačaj izvrši.

Prije nego dođemo do veće jasnoće ovog pitanja, ne bi li se trebali složiti da je ono što je moralno krivo trebalo biti i zakonski krivo?

3. Slavni američki predsjednik Abraham Lincoln u kontekstu javne rasprave o ne/moralnosti ropstva izjavio je: „kao što ne bih bio rob tako ne bih bio niti robovlasnik“. Također je izjavio da je upoznao mnoge koji zagovaraju ropstvo ali još uvijek nije upoznao niti jednoga koji bi sam volio biti rob. Stoga Vas pitam:  Biste li voljeli da se Vaša majka odlučila pobaciti Vas? Ako ne, kako onda možete smatrati da bi bilo dobro da bilo koja druga majka pobaci svoje dijete?

Hvala!

don Damir Stojić SDB

Studentski kapelan