Hrvatski sabor donio je sa 104 glasa za, 13 protiv i pet suzdržanih glasova odluku o raspisivanju referenduma na zahtjev građanske inicijative “U ime obitelji” koji traže da se u članak 62. Ustava unese definicija braka kao životna zajednica muškarca i žene.

Referendum koji će se održati 1. prosinca bit će treći državni referendum u hrvatskoj povijesti, a prvi koji se raspisuje na zahtjev građana.

Građansku inicijativu “U ime obitelji” svojim je potpisima poduprlo više od 740 tisuća građana, a njihove su potpise inicijatori Saboru predali još prije četiri mjeseca.

Bitno.net